Socialistes de Vinaròs

Primer mes d’escola (Octubre-2020). Fernando Juan, Regidor de Governació i Recursos Humans.

Ha passat ja un mes i mig de l’inici del curs escolar, i ja podem començar a analitzar dades de la incidència del COVID-19 a l’àmbit escolar, i a parlar també de les mesures portades a terme en els nostres centres. Sempre amb pinces, clar, donada la canviant situació de l’evolució de la pandèmia, no només al nostre territori, també als voltants.

Recordem un poc les mesures: Reducció de la ràtio, amb la contractació a tota la Comunitat Valenciana de 4374 mestres i professors més, fent especial incidència a primària i als dos primers cursos d’ESO; mesures de neteja i higiene, amb l’ús de mascareta i distanciament social; regulació i control de les entrades, neteja de mans continuada, formació de grups bombolla en el màxim d’àmbits, control del transport escolar amb llocs fixos, separació d’espais als patis, i comunicació continuada als centres de salut de qualsevol alteració de la salut. Unes mesures treballades, tant a la Conselleria, com als centres escolars i amb el suport de l’Ajuntament en tot allò que respecta a la nostra ciutat. Aquí s’ha de dir que tant els equips directius com els/les mestres i professors/es han fet i fan un treball impressionant per a tindre-ho tot en condicions dia rere dia, sense deixar de continuar amb la seua principal feina: l’ensenyament del nostre jovent.

Evidències actuals a mitjans d’octubre: Els centres educatius són centres segurs, no són llocs de contagi, de fet són els llocs on és més fàcilment detectable qualsevol cas de COVID en la franja entre els 3 i els 18 anys, cosa que permet tant la ràpida detecció com el rastreig inicial, importantíssim per a reduir la propagació del virus, sempre que el nombre de casos sigui baix, les coses clares. Només el 0,5% de grups escolaritzats a la nostra Comunitat s’ha vist afectat per algun cas de COVID. Repeteixo: amb aquestes dades, són un lloc segur.

El que està clar, per les evidències, és que la major part de contagis es donen majoritàriament en dos entorns: el familiar i el social, seguit a més distància del laboral. L’entorn educatiu no és, doncs, un entorn de contagi. De fet, com a lloc educatiu, els xiquets i xiquetes compleixen amb escreix les normes i serveixen d’amplificador en les seues famílies d’aquestes normes, influint molt positivament en el seu enteniment i compliment. 

I perquè parlem d’això? Doncs senzillament per un motiu: si podem controlar el contagi (molt difícil, doncs no estem aïllats), es podrà mantenir no només la salut dels que més estimem, també les activitats econòmiques que molta gent posa per damunt de la salut. I és que en un entorn tant canviant, és força difícil mantenir l’equilibri necessari per tal que la societat funcione. Senzillament. I deixem-nos de política barata i populista: això és el que hi ha, i ens ha tocat viure i gestionar.

Fernando Juan

PSPV-PSOE