Socialistes de Vinaròs

Avís Legal

Avís Legal del PSPV-PSOE de Vinaròs

1. Informació General

Aquest lloc web és propietat del PSPV-PSOE de Vinaròs, amb domicili a C/ Sant Francesc, 18, 1er de Vinaròs, (d’ara endavant, «el Partit»). Aquest document té com a objectiu regular les condicions d’ús i protegir els usuaris d’aquest lloc web, propietat del Partit.

2. Condicions d’Ús

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest moment, plenament i sense reserves, aquest Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals respecte als serveis i continguts del lloc web.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generals acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús del web amb fins il·lícits o lesius contra el PSPV-PSOE de Vinaròs o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

3. Protecció de Dades i Política de Privacitat

El PSPV-PSOE de Vinaròs es compromet al compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La informació sobre la recopilació i tractament de dades personals es troba detallada en la nostra Política de Privacitat.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

El Partit és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els elements que integren el lloc web, incloent la marca, logotip, disseny, interfície i els codis font. En cap cas es considerarà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del Partit.

5. Exclusió de Garanties i Responsabilitat

El PSPV-PSOE de Vinaròs no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels seus continguts o serveis. El Partit farà tot el possible per al bon funcionament del lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

6. Modificacions

El PSPV-PSOE de Vinaròs es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen a través d’aquest, com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

7. Enllaços

En cas que el lloc web inclogui enllaços o hiperenllaços cap a altres llocs d’internet, el PSPV-PSOE de Vinaròs no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Partit assumirà responsabilitat alguna pel contingut d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hiperenllaços o altres llocs d’internet.

8. Jurisdicció

Les relacions entre el PSPV-PSOE de Vinaròs i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Vinaròs, exceptuant-se els casos en què la legislació vigent determini expressament una altra jurisdicció o legislació aplicable.