Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: Recolzament PSPV Ports – Maestrat a les protestes ciutadantes contra la perillositat del Castor.Nota de premsa: Apoyo PSPV Ports – Maestrat a las protestas ciudadanas contra la peligrosidad del Castor.

mani_castorEL PSPV PORTS-MAESTRAT RECOLZA LES PROTESTES CIUTADANES CONTRA LA PERILLOSITAT DEL CASTOR

 En el dia d’avui, previ a la concentració convocada en contra del Projecte Castor, s’ha celebrat una reunió ja prevista en anterioritat i convocada pel secretari general provincial i diputat Francesc Colomer. A la mateixa, els Alcaldes i representants dels grups municipals de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Sta. Magdalena, Traiguera, Càlig, Cervera, Rossell i St. Mateu han tractat el tema motiu de preocupació dels últims dies, els moviments sísmics registrats a la comarca.

mani_castorEL PSPV PORTS-MAESTRAT RECOLZA LES PROTESTES CIUTADANES CONTRA LA PERILLOSITAT DEL CASTOR

En el dia d’avui, previ a la concentració convocada en contra del Projecte Castor, s’ha celebrat una reunió ja prevista en anterioritat i convocada pel secretari general provincial i diputat Francesc Colomer. A la mateixa, els Alcaldes i representants dels grups municipals de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Sta. Magdalena, Traiguera, Càlig, Cervera, Rossell i St. Mateu han tractat el tema motiu de preocupació dels últims dies, els moviments sísmics registrats a la comarca.

 La reunió ha servit per a fixar la posició del PSPV comarcal i que prioritza per damunt de tot la seguretat de les persones. Per tant, creiem que el primer ha de ser garantir la paralització de l’activitat del Projecte Castor. En segon lloc, transparència total de tots els estudis i informes que realitzen els tècnics dels organismes oficials a mesura que vagin apareixent. En tercer lloc, a la vista dels mateixos actuar en conseqüència, exigint les responsabilitats als estaments que correspongue i finalment, reafirmar que les persones están per damunt de qualsevol projecte.

 En esta línea, estarem presents en la resta d’actes que s’organitzen arreu de la comarca, de la mateixa manera que ho hem estat avui a Vinaròs.

manifestacio_castor

La reunió ha servit per a fixar la posició del PSPV comarcal i que prioritza per damunt de tot la seguretat de les persones. Per tant, creiem que el primer ha de ser garantir la paralització de l’activitat del Projecte Castor. En segon lloc, transparència total de tots els estudis i informes que realitzen els tècnics dels organismes oficials a mesura que vagin apareixent. En tercer lloc, a la vista dels mateixos actuar en conseqüència, exigint les responsabilitats als estaments que correspongue i finalment, reafirmar que les persones están per damunt de qualsevol projecte.

En esta línea, estarem presents en la resta d’actes que s’organitzen arreu de la comarca, de la mateixa manera que ho hem estat avui a Vinaròs.

manifestacio_castor