Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: Preocupació per l’activitat sísmica.Nota de prensa: Preocupación por la activiad sísmica.

Tactivitat_sismicaal i com hem vingut fent en alguns mitjans de comunicació el PSPV-Vinaròs, vol manifestar la seua preocupació pels constants moviments sísmics que en els últims dies s’han repetit en la nostra comarca.

Des del primer moment hem estat en contacte tant amb les autoritats competents del Ministeri i Ajuntament com amb l’empresa, per tal de fer el corresponent seguiment per aquesta inesperada i greu incidència.

Tactivitat_sismicaal i com hem vingut fent en alguns mitjans de comunicació el PSPV-Vinaròs, vol manifestar la seua preocupació pels constants moviments sísmics que en els últims dies s’han repetit en la nostra comarca.

Des del primer moment hem estat en contacte tant amb les autoritats competents del Ministeri i Ajuntament com amb l’empresa, per tal de fer el corresponent seguiment per aquesta inesperada i greu incidència.

Malgrat tot, pensem que deuen ser els tècnics, en este cas els que ha enviat el Ministeri d’Indústria, els que amb total transparència ens informen de quina és la situació real i la viabilitat o no d’aquesta instal·lació. És vital, per tant, que les institucions comuniquen tots i cadascun dels passos que haguen de donar-se i que s’actue en conseqüència al dictamen dels tècnics esmentats.

És per això que a principis d’aquesta setmana el diputat per Castelló i secretari general Ximo Puig, membre de la Comissió d’Indústria del Congrés, va sol·licitar una compareixença del ministre Soria a fi i efecte de tenir tota la informació a l’abast a mesura que es vagi coneixent, així com que es transmeta als Ajuntaments afectats per a coneixement de la ciutadania. El tema ha estat també tractat per l’executiva provincial del partit esta mateixa setmana i el portaveu del PSPV a la Diputació, Francesc Colomer, mantindrà una reunió amb els grups municipals de Vinaròs, Benicarló i Peníscola.

Cal recordar que l’Ajuntament ha otorgat les llicències d’obra i activitat referides exclusivament a la planta terrestre, que és la que està dins del nostre terme municipal, cumplint minuciosament com no pot ser d’altra manera, la legalitat vigent respecte a este tipus d’instal·lació industrial. És competència del Ministeri d’Indústria i d’altres administracions la supervisió de l’activitat en l’àmbit de la planta marítima, rao per la qual ha enviat els seus tècnics en el dia d’avui.

En definitiva, preocupació com qualsevol veí de la comarca; prudència fins que els tècnics no emitixquen el seu dictamen i contundència, si és el cas, a l’hora de prendre les decisions que corresponguen.

Malgrat tot, pensem que deuen ser els tècnics, en este cas els que ha enviat el Ministeri d’Indústria, els que amb total transparència ens informen de quina és la situació real i la viabilitat o no d’aquesta instal·lació. És vital, per tant, que les institucions comuniquen tots i cadascun dels passos que haguen de donar-se i que s’actue en conseqüència al dictamen dels tècnics esmentats.

És per això que a principis d’aquesta setmana el diputat per Castelló i secretari general Ximo Puig, membre de la Comissió d’Indústria del Congrés, va sol·licitar una compareixença del ministre Soria a fi i efecte de tenir tota la informació a l’abast a mesura que es vagi coneixent, així com que es transmeta als Ajuntaments afectats per a coneixement de la ciutadania. El tema ha estat també tractat per l’executiva provincial del partit esta mateixa setmana i el portaveu del PSPV a la Diputació, Francesc Colomer, mantindrà una reunió amb els grups municipals de Vinaròs, Benicarló i Peníscola.

Cal recordar que l’Ajuntament ha otorgat les llicències d’obra i activitat referides exclusivament a la planta terrestre, que és la que està dins del nostre terme municipal, cumplint minuciosament com no pot ser d’altra manera, la legalitat vigent respecte a este tipus d’instal·lació industrial. És competència del Ministeri d’Indústria i d’altres administracions la supervisió de l’activitat en l’àmbit de la planta marítima, rao per la qual ha enviat els seus tècnics en el dia d’avui.

En definitiva, preocupació com qualsevol veí de la comarca; prudència fins que els tècnics no emitixquen el seu dictamen i contundència, si és el cas, a l’hora de prendre les decisions que corresponguen.