Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: PSPV Exigeix el cessament fulminant de Mar MedinaNota de premsa: PSPV Exigeix el cessament fulminant de Mar Medina

Donat el comunicat conjunt dels sindicats policials SPPLB, CCOO i UGT, aparegut avui dia 13 de novembre de 2013, on es denuncia que el 75% de la plantilla de la Policia Local de Vinaròs ha sol·licitat marxar en comissió de serveis a altres poblacions per evitar treballar baix el mandat polític de la regidora de governació, Mar Medina, i agreujat per la passivitat del senyor alcalde Juan que ha estat incapaç de convocar la Junta de Portaveus urgent sol·licitada pel PSPV-Vinaròs la setmana passada per tractar aquesta emergència, des del PSPV-Vinaròs:

EXIGIM al senyor Juan Bautista Juan que assumixque la seva responsabilitat, cesse a Mar Medina del seu càrrec i prengue les mesures necessàries per a evitar la marxa massiva dels agents i que el cos de la Policia Local reprengue el seu funcionament normal baix les ordres d’una persona capaç i professional.

Donat el comunicat conjunt dels sindicats policials SPPLB, CCOO i UGT, aparegut avui dia 13 de novembre de 2013, on es denuncia que el 75% de la plantilla de la Policia Local de Vinaròs ha sol·licitat marxar en comissió de serveis a altres poblacions per evitar treballar baix el mandat polític de la regidora de governació, Mar Medina, i agreujat per la passivitat del senyor alcalde Juan que ha estat incapaç de convocar la Junta de Portaveus urgent sol·licitada pel PSPV-Vinaròs la setmana passada per tractar aquesta emergència, des del PSPV-Vinaròs:

EXIGIM al senyor Juan Bautista Juan que assumixque la seva responsabilitat, cesse a Mar Medina del seu càrrec i prengue les mesures necessàries per a evitar la marxa massiva dels agents i que el cos de la Policia Local reprengue el seu funcionament normal baix les ordres d’una persona capaç i professional.