Socialistes de Vinaròs

L’assemblea del PSPV de Vinaròs recolza el pacte amb Tots Som Vinaròs

El divendres , 14 de juny de 2019, l’agrupació municipal del PSPV-PSOE a Vinaròs, ha celebrat assemblea extraordinària, on s’ha aprovat per unanimitat el pacte del Partit Socialista amb TSV, per governar l’ajuntament de Vinaròs.

Al llarg de l’assemblea, el secretari general local, Eduard Barberà, ha donat complida informació dels diferents contactes que es van establir a partir dels resultats electorals amb totes les forces amb representació, excepte amb el PP, i de les negociacions iniciades amb els programes de les diferents forces polítiques , buscant el millor acord programàtic per a Vinaròs.

També ha explicat com s’han anat produint els esdeveniments fins aplegar al acord amb Totes Som Vinaròs, on es firmarà el pacte de govern després de ser avalat per aquesta assemblea

Al llarg de la propera setmana es donarà complida i extensa informació del dit pacte.

Executiva local PSPV-PSOE