Socialistes de Vinaròs

COMUNICAT PSPV-PSOE VINARÒS Vinaròs, 3 de juny de 2019

Enllaç Diari del Maestrat: https://www.youtube.com/watch?v=2cBjIJjbc2A

Davant la notícia de renúncia de Jordi Moliner, el seu posterior cessament per part de l’alcaldia de Vinaròs com a regidor en funcions i els successius comunicats emesos per partits polítics de Vinaròs, L’executiva local del PSPV-PSOE ACORDA emetre el següent comunicat:

  • Els serveis jurídics del Partit Socialista estan estudiant interposar una demanda per injúries i difamació davant les acusacions manifestades pel sr. Juan Amat en la seua roda de premsa del passat divendres.
  • Respectem la presumpció d’innocència a què té dret tota persona inculpada en un fet. Per tant, esperem que es pronunciï la justícia.
    Tot i això, recordem que es tracta d’un cas que afecta únicament una persona, i no a l’equip de govern.
  • En l’acta de data 30-01-17, que el sr. Amat llegeix en la seua roda de premsa, manipula -com sol fer- un document oficial, ometent el paràgraf de la mateixa acta que transcrivim a continuació:

En relació amb l’anterior, la Secretaria proposa que es porte a terme la regularització de l’activitat econòmica relativa al consell Local Agrari, atès que, d’acord amb els seus estatuts, no disposa de personalitat jurídica pròpia. A la vista de l’exposat, la Junta de Govern acorda que es porten a terme les actuacions necessàries per a dur a terme aquesta regularització, amb incorporació de les quantitats econòmiques indicades als comptes municipals, així com, si escau, la incoació dels expedients per a aprovar les taxes i/o preus públics corresponents a les activitats que generen ingressos.”

  • Davant l’acusació d’ocultació d’informació, que hipotèticament hagi pogut afectar les darreres eleccions, volem que la gent es face la següent pregunta:

Fins a quin punt és ètic que des de l’Administració es difongui una informació no contrastada ni oficial en aquell moment?

Fins que no hi ha hagut una certesa, no s’ha procedit a la denúncia. Vivim en un estat democràtic i garantista, i no -com potser voldrien altres- en una república bananera dictatorial. Nosaltres, els socialistes de Vinaròs, no entrarem en aquest joc. Som gent seriosa, i treballem i treballarem per arribar a acords per millorar la nostra ciutat. És una evidència que la mentida només acaba fent mal a qui la promou, i nosaltres ni som ni serem partícips.

Per tot això, demanem la RECTIFICACIÓ de les acusacions fetes pel sr. JUAN AMAT. En política no tot s’hi val, i si vol mantenir aquest to en la propera legislatura, li demanem per endavant la seua DIMISSIÓ com a regidor electe. Pel bé de Vinaròs.

Executiva local PSPV-PSOE Vinaròs