Socialistes de Vinaròs

Els socialistes de Vinaròs, presenten les seues propostes en matèria fiscal.

Una de les seues apostes més fortes, passa per la facilitat fiscal en assumptes de caire mediambiental i de transició ecològica com l’IBI i l’impost de vehicles híbrids.

Durant el dia d’avui, els Socialistes de Vinaròs, han donat a conéixer públicament quines són les seues 4 propostes fiscals més importants incloses en el programa electoral per a les pròximes eleccions municipals.

Pel que fa a l’IBI, cal destacar la proposta de bonificació del 30% de l’impost per als béns immobles (IBI) en aquells on s’hagen instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctrics de l’energia procedent del Sol, durant els 5 anys posteriors a la instal·lació.

També cal esmentar la bonificació del 95% de l’impost per als bens immobles (IBI) d’ús residencial destinats a lloguer de vivenda amb renda limitada per norma jurídica. Aquesta última proposta, és possible gràcies a les mesures que s’han aplicat des del govern socialista presidit Pedro Sánchez. Pel que fa a qüestions com l’apertura de nous negocis i establiments, els socialistes proposen també una reducció del 20% de la taxa d’obertura i funcionament d’un establiment (llicència d’activitat). Una mesura que pretén agilitzar i reduir en costos aquests tràmits.

Per últim, i molt relacionada amb la primera proposta “verda” dels socialistes, cal destacar la bonificació del 75% de l’impost de vehicles de tracció mecànica per als cotxes híbrids o elèctrics. Cal dir, en aquest aspecte, que els socialistes de la ciutat estan incidint molt durant aquesta campanya en la transició ecològica en diferents aspectes de l’administració local i municipal de forma totalment transversal.

Propostes desglossades:

– Bonificació del 75% de l’impost de vehicles de tracció mecànica per als cotxes híbrids o elèctrics.

– Bonificació del 30% de l’impost per als béns immobles (IBI) en aquells on s’hagen instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctrics de l’energia procedent del Sol, durant els 5 anys posteriors a la instal·lació.

– Reducció del 20% de la taxa d’obertura i funcionament d’un establiment (llicència d’activitat).

– Bonificació del 95% de l’impost per als béns immobles (IBI) d’ús residencial destinats a lloguer de vivenda amb renda limitada per norma jurídica.