Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: Educació per a qui se la pugue pagarNota de prensa: Educació per a qui se la pugue pagar

EDUCACIÓ PER A QUI SE LA PUGUE PAGAR

El grup municipal del PSPV, per tal de donar una resposta clara i concisa a la incertesa creada per la falta de resposta per part de la Conselleria d´Educació, tant amb el transport escolar als instituts del nostre municipi com amb les beques de menjador, així com la confusió creada en l´adjudicació de les beques de llibres per part de l’Ajuntament, ha demanat per registre d’entrada una reunió urgent amb el Regidor encarregat de l’Àrea d’Educació, el senyor Luis Adell, per a transmitir-li el neguit dels molts veïns de Vinaròs que s´han interessat per aquesta problemàtica a la nostra seu.

EDUCACIÓ PER A QUI SE LA PUGUE PAGAR

El grup municipal del PSPV, per tal de donar una resposta clara i concisa a la incertesa creada per la falta de resposta per part de la Conselleria d´Educació, tant amb el transport escolar als instituts del nostre municipi com amb les beques de menjador, així com la confusió creada en l´adjudicació de les beques de llibres per part de l’Ajuntament, ha demanat per registre d’entrada una reunió urgent amb el Regidor encarregat de l’Àrea d’Educació, el senyor Luis Adell, per a transmitir-li el neguit dels molts veïns de Vinaròs que s´han interessat per aquesta problemàtica a la nostra seu.

Així mateix, animem al senyor Lluis Adell a ser valent i explicar tota la veritat sobre aquests importants temes, que amb tant de recel s’estan dilatant per part de Conselleria davant el ja iniciat curs escolar 2012-13.
Recordem amb els temes on la Conselleria és responsable, a Vinaròs ja plou sobre mullat, ja que a la nostra ciutat encara están pendents obres com les del Vilaplana, el Col·legi Jaume I, l’Escola Oficial d’Idiomes, etc…promeses incomplertes que s’han vist agreujades amb les brutals retalladles sofertes pel sector educatiu.

Així mateix, animem al senyor Lluis Adell a ser valent i explicar tota la veritat sobre aquests importants temes, que amb tant de recel s’estan dilatant per part de Conselleria davant el ja iniciat curs escolar 2012-13.
Recordem amb els temes on la Conselleria és responsable, a Vinaròs ja plou sobre mullat, ja que a la nostra ciutat encara están pendents obres com les del Vilaplana, el Col·legi Jaume I, l’Escola Oficial d’Idiomes, etc…promeses incomplertes que s’han vist agreujades amb les brutals retalladles sofertes pel sector educatiu.