Socialistes de Vinaròs

Article Diariet: ReciclatgeArtículo diariet: Reciclaje

RECICLATGE

El reciclatge de les escombraries ha estat per a les comarques del nord de la província de Castelló un problema que ve de molt llarg. Hem apostat sempre per fer bé les coses en el tema dels residus. No podia ser que els 49 pobles de nord de la nostra província tinguéssem abocadors en males condicions, incontrolats, il·legals, alegals o en definitiva que generessen multitud de problemes als ajuntaments i que no tinguessen cap garantia mediambiental.

RECICLATGE

El reciclatge de les escombraries ha estat per a les comarques del nord de la província de Castelló un problema que ve de molt llarg. Hem apostat sempre per fer bé les coses en el tema dels residus. No podia ser que els 49 pobles de nord de la nostra província tinguéssem abocadors en males condicions, incontrolats, il·legals, alegals o en definitiva que generessen multitud de problemes als ajuntaments i que no tinguessen cap garantia mediambiental.

Finalment l’any 2001, fa 11 anys, es va començar a treballar en el Pla Zonal de les nostres terres, ho diem així perquè es tinga constància del temps i la demora que ha costat posar en marxa aquesta instal·lació. Els socialistes hem sigut coherents, hem votat a favor de moltes propostes i en altres ens hem abstingut. Arribats al dia d’avui, volem que el servei es faci en el mínim cost, en el cost més raonable i assequible per a tots els usuaris. Per això fem els socialistes les següents demandes a la Gerència del Consorci d’Escombraries de la zona 1.

1. Ràpida resolució dels problemes detectats pels contribuents com les possibles incorreccions i duplicitats en les paperetes.
2. Un millor tractament per als casos dels locals buits, magatzems, oficines, vivendes on no es redueix, plantes baixes, epígrafs d’empreses i comerços.
3. Apropar el pagament de la taxa a la realitat del consum. Repartiment proporcional i vincular el cost a l’ús. Potser NO una quota unitària, si no,una quota més racional com la del consum de l’aigua o la llum.
4. Abaratiment de la taxa recalculant les amortitzacions. En una amortització més llarga e la que es preveu a la planta de Cervera. En lloc de 20 anys (que és l’actual) allargar més el termini. Això depèn de les corts valencianes i des del PSPV es presentarà una iniciativa legislativa a través del Grup Parlamentari Socialista a les Corts.
5. Motivant el reciclatge entre els ciutadans i l’Ajuntament. Fent realitat, lo de si més recicles menys pagues, i no com s’indicava en l’escrit que es va repartir juntament amb la targeta dels eco-parcs, on únicament posava que es bonificaria a dos famílies i a dos comerços de cada poble.
6. Intensificar el control a les tones de residus que entren a la planta de Cervera, introduint mesures complementàries per als municipis que més reciclen. Per eficiència, que els ajuntaments tinguen un retorn important, que després puguen bonificar als seus veïns.
7. En un control molt rigorós dels costos d’operació i tractament, que ara representen el 29% de les despeses, i que entenem que al llarg de l’exercici es podran reduir.
8. Que els pagaments es puguen fraccionar i allargar més. Això actualment ja es pot fer, sol·licitant-ho a la diputació. No obstant, a l’últim ple de la diputació es va fer un prec en el sentit de flexibilitzar encara més els cobraments per part dels serveis de recaptació.
9. Millorant, actualitzant i depurant els patrons, tots els ajuntaments hem de ser realistes i corresponsables des del punt de vista municipal, facilitar el padró al consorci en bones condicions. És un treball que han de fer tots els ajuntaments i que també pot repercutir en la reducció de la taxa

Finalment l’any 2001, fa 11 anys, es va començar a treballar en el Pla Zonal de les nostres terres, ho diem així perquè es tinga constància del temps i la demora que ha costat posar en marxa aquesta instal·lació. Els socialistes hem sigut coherents, hem votat a favor de moltes propostes i en altres ens hem abstingut. Arribats al dia d’avui, volem que el servei es faci en el mínim cost, en el cost més raonable i assequible per a tots els usuaris. Per això fem els socialistes les següents demandes a la Gerència del Consorci d’Escombraries de la zona 1.

1. Ràpida resolució dels problemes detectats pels contribuents com les possibles incorreccions i duplicitats en les paperetes.
2. Un millor tractament per als casos dels locals buits, magatzems, oficines, vivendes on no es redueix, plantes baixes, epígrafs d’empreses i comerços.
3. Apropar el pagament de la taxa a la realitat del consum. Repartiment proporcional i vincular el cost a l’ús. Potser NO una quota unitària, si no,una quota més racional com la del consum de l’aigua o la llum.
4. Abaratiment de la taxa recalculant les amortitzacions. En una amortització més llarga e la que es preveu a la planta de Cervera. En lloc de 20 anys (que és l’actual) allargar més el termini. Això depèn de les corts valencianes i des del PSPV es presentarà una iniciativa legislativa a través del Grup Parlamentari Socialista a les Corts.
5. Motivant el reciclatge entre els ciutadans i l’Ajuntament. Fent realitat, lo de si més recicles menys pagues, i no com s’indicava en l’escrit que es va repartir juntament amb la targeta dels eco-parcs, on únicament posava que es bonificaria a dos famílies i a dos comerços de cada poble.
6. Intensificar el control a les tones de residus que entren a la planta de Cervera, introduint mesures complementàries per als municipis que més reciclen. Per eficiència, que els ajuntaments tinguen un retorn important, que després puguen bonificar als seus veïns.
7. En un control molt rigorós dels costos d’operació i tractament, que ara representen el 29% de les despeses, i que entenem que al llarg de l’exercici es podran reduir.
8. Que els pagaments es puguen fraccionar i allargar més. Això actualment ja es pot fer, sol·licitant-ho a la diputació. No obstant, a l’últim ple de la diputació es va fer un prec en el sentit de flexibilitzar encara més els cobraments per part dels serveis de recaptació.
9. Millorant, actualitzant i depurant els patrons, tots els ajuntaments hem de ser realistes i corresponsables des del punt de vista municipal, facilitar el padró al consorci en bones condicions. És un treball que han de fer tots els ajuntaments i que també pot repercutir en la reducció de la taxa