Socialistes de Vinaròs

Moció: El pspv-vinaròs de suport a tota la plantilla de treballadors de cemex alcanar.Moción: El pspv-vinaròs de suport a tota la plantilla de treballadors de cemex alcanar.

MOCIÓ DEL PSPV-VINARÒS DE SUPORT A TOTA LA PLANTILLA DE TREBALLADORS DE CEMEX ALCANAR.

D’acord amb l’article 78.2 del ROF el qual regula les sessions extraordinàries per so-licitud de la 4ª part al menys, del número legal de membres de la corporació, els sotasignats Jordi Romeu Llorach, Vicent Andreu Albiol Quer, Ana Rosa Escuïn Ferrer, José Antonio Jiménez Aguilar, Maribel Sebastià Flores i Guillem Alsina Gilabert, tots ells membres del grup socialista de l’Ajuntament de Vinaròs, demanen la convocatòria de Ple extraordinari per a tractar la moció de suport a tota la plantilla de treballadors de Cemex Alcanar.

MOCIÓ DEL PSPV-VINARÒS DE SUPORT A TOTA LA PLANTILLA DE TREBALLADORS DE CEMEX ALCANAR.

D’acord amb l’article 78.2 del ROF el qual regula les sessions extraordinàries per so-licitud de la 4ª part al menys, del número legal de membres de la corporació, els sotasignats Jordi Romeu Llorach, Vicent Andreu Albiol Quer, Ana Rosa Escuïn Ferrer, José Antonio Jiménez Aguilar, Maribel Sebastià Flores i Guillem Alsina Gilabert, tots ells membres del grup socialista de l’Ajuntament de Vinaròs, demanen la convocatòria de Ple extraordinari per a tractar la moció de suport a tota la plantilla de treballadors de Cemex Alcanar.

La multinacional Mexicana CEMEX ha anunciat el cessament de l’activitat de la fàbrica d’Alcanar, i l’acomiadament de 147 empleats de la mateixa, dels quals, 50 persones són de Vinaròs.

Aquesta decisió ha agafat per sorpresa no només als treballadors de la fàbrica sinó també a tots els sectors i institucions locals i comarcals, per ser una mesura inesperada i injustificada.

La fàbrica de ciment d’Alcanar, l’antiga Ciments del Mar SA, que va passar a pertànyer al primer grup cimenter mundial (CEMEX), és una de les indústries més importants de les comarques del nord de Castelló i sud de Tarragona, i es considera la primera productora de ciment de l’Estat espanyol i la segona del món. Aquesta fàbrica, fundada el 1966, ha donat lloc a moltes indústries auxiliars; disposa d’un magatzem que al final de la dècada del 1990 era el més gran d’Europa.

La planta d’Alcanar destaca a més per l’elaboració de ciment d’alta qualitat i compta amb un factor que la diferència de les altres cimenteres de l’estat espanyol, com és el seu port marítim propi.

Els temors apunten que la decisió de tancament de la fàbrica és dona únicament a un interès d’acabar amb tots els drets laborals aconseguits durant 50 anys de feina sindical a la planta del Montsià .
Baix el pretext de la caiguda de demanda i del paraigües de la nova Reforma Laboral que facilita, i molt, els acomiadaments col·lectius, la direcció de CEMEX vol aprofitar l’actual estat de crisi econòmic per a portar a terme una brusca reducció de plantilla i aconseguir mà d’obra més barata.

Es tracta d’una mesura totalment inacceptable que requereix d’una reacció i intervenció de tots els estaments ja que, d’una banda, cal tenir en compte el deteriorament que sofreix el teixit industrial de les terres del Sénia.
L´ERO de CEMEX suposaria una nova garrotada econòmica i social per a les nostres terres de difícil recuperació, ja que a més dels 147 empleats que anirien directament al

carrer, estaríem parlant de gairebé un miler d’ocupacions externes afectades pel tancament de la fàbrica.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal del PSPV-Vinaròs, presenta la següent proposta:

1.- Mostrar l’enèrgic rebuig del Ple Municipal a la intenció de tancament de la fàbrica de ciment, CEMEX Alcanar.

2.-Solidaritzar-se amb els treballadors de CEMEX Alcanar i amb tots els treballador de les empreses externes que han perdut el seu lloc de feina, i recolzar-los en les seves justes reivindicacions.

3.-Instar a la Diputació de Castelló i a la Generalitat Valenciana, al fet que en l’àmbit de les seves competències, es realitzin totes les accions que siguin oportunes en contra del tancament de la fàbrica i la defensa del manteniment dels llocs de treball.

4.- Que al seu torn insti al Govern Central a exercir tota la seva influència per evitar el tancament de la planta d´Alcanar i defensar en tots els àmbits el manteniment del poc teixit industrial de les terres del Sénia.

5.- Donar trasllat d’aquests acords al comitè de treballadors de l´empresa, com a la mateixa direcció de CEMEX Alcanar.

La multinacional Mexicana CEMEX ha anunciat el cessament de l’activitat de la fàbrica d’Alcanar, i l’acomiadament de 147 empleats de la mateixa, dels quals, 50 persones són de Vinaròs.

Aquesta decisió ha agafat per sorpresa no només als treballadors de la fàbrica sinó també a tots els sectors i institucions locals i comarcals, per ser una mesura inesperada i injustificada.

La fàbrica de ciment d’Alcanar, l’antiga Ciments del Mar SA, que va passar a pertànyer al primer grup cimenter mundial (CEMEX), és una de les indústries més importants de les comarques del nord de Castelló i sud de Tarragona, i es considera la primera productora de ciment de l’Estat espanyol i la segona del món. Aquesta fàbrica, fundada el 1966, ha donat lloc a moltes indústries auxiliars; disposa d’un magatzem que al final de la dècada del 1990 era el més gran d’Europa.

La planta d’Alcanar destaca a més per l’elaboració de ciment d’alta qualitat i compta amb un factor que la diferència de les altres cimenteres de l’estat espanyol, com és el seu port marítim propi.

Els temors apunten que la decisió de tancament de la fàbrica és dona únicament a un interès d’acabar amb tots els drets laborals aconseguits durant 50 anys de feina sindical a la planta del Montsià .
Baix el pretext de la caiguda de demanda i del paraigües de la nova Reforma Laboral que facilita, i molt, els acomiadaments col·lectius, la direcció de CEMEX vol aprofitar l’actual estat de crisi econòmic per a portar a terme una brusca reducció de plantilla i aconseguir mà d’obra més barata.

Es tracta d’una mesura totalment inacceptable que requereix d’una reacció i intervenció de tots els estaments ja que, d’una banda, cal tenir en compte el deteriorament que sofreix el teixit industrial de les terres del Sénia.
L´ERO de CEMEX suposaria una nova garrotada econòmica i social per a les nostres terres de difícil recuperació, ja que a més dels 147 empleats que anirien directament al

carrer, estaríem parlant de gairebé un miler d’ocupacions externes afectades pel tancament de la fàbrica.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal del PSPV-Vinaròs, presenta la següent proposta:

1.- Mostrar l’enèrgic rebuig del Ple Municipal a la intenció de tancament de la fàbrica de ciment, CEMEX Alcanar.

2.-Solidaritzar-se amb els treballadors de CEMEX Alcanar i amb tots els treballador de les empreses externes que han perdut el seu lloc de feina, i recolzar-los en les seves justes reivindicacions.

3.-Instar a la Diputació de Castelló i a la Generalitat Valenciana, al fet que en l’àmbit de les seves competències, es realitzin totes les accions que siguin oportunes en contra del tancament de la fàbrica i la defensa del manteniment dels llocs de treball.

4.- Que al seu torn insti al Govern Central a exercir tota la seva influència per evitar el tancament de la planta d´Alcanar i defensar en tots els àmbits el manteniment del poc teixit industrial de les terres del Sénia.

5.- Donar trasllat d’aquests acords al comitè de treballadors de l´empresa, com a la mateixa direcció de CEMEX Alcanar.