Socialistes de Vinaròs

Entrada. Fernando Juan, Regidor de Governació i Recursos Humans.

Setembre. Entrada de l’alumnat als centres de infantil, primària i secundaria. Després de les instruccions de inici de curs, les instruccions d’agost, i les diverses tasques realitzades tant per la comunitat educativa com per l’ajuntament de Vinaròs, amb reunions de coordinació de les regidories d’educació, obres i serveis, i governació amb els equips directius, es posen a la pràctica els protocols d’entrada i sortida als centres i tots els protocols a les escoles i instituts. També els protocols de transport escolar per als centres de secundaria. Tot es nou, preparat per a la situació actual de pandèmia pel COVID-19. Des dels centres s’ha informat al respectiu alumnat de totes aquestes mesures.

Que ha fet la conselleria d’educació? A Vinaròs, la conselleria d’educació ha dotat per a l’ensenyament públic d’una inversió de 135. 945 euros, dels quals 83.470 han estat destinats a les despeses en material de protecció o mobiliari i 52, 475 per al finançament d’activitats extraescolars, a més de la incorporació de 27 docents més, amb la finalitat, junt a altres mesures, de reduir en la mesura de lo possible les ràtios d’alumnes per grup.

Que ha fet l’ajuntament de Vinaròs? Des de la finalització de l’anterior curs escolar, la regidoria d’obres i serveis ha estat fent actuacions i obres per permetre l’apertura en els centres escolar que ho necessitaven de diverses entrades, atès que es una de les mesures especials dels protocols, l’ampliació mitjançant l’eliminació temporal de llocs d’aparcament en algunes vies, i l’habilitació i /o ampliació de parades d’autobús en els instituts de secundària, la planificació amb el reforç policial d’aquest accessos, per facilitar a les famílies el poder deixar als seus fills, i recollir-los, per part de la regidoria de governació, i amb la previsió de les mesures sanitàries especials, que es van publicar a l’agost, es va prevenir l’ampliació dels protocols de neteja en les escoles públiques, que depèn de l’ajuntament. D’aquesta manera, a l’inici del curs escolar, ja estava operatiu el disposar de 6 treballadors/es de neteja més en horari de mati, per reforçar les tasques de neteja i desinfecció de tots i cadascun dels centres públics, una mesura que es va planificar ja en juliol.

En tot cas, la paciència per part de tothom, sobre tot en els primers dies, es bàsica, i algunes de les mesures dels diferents protocols es poden modificar en funció de la seua aplicació real. Es el primer cop en 100 anys, i de vegades, tothom ho oblida… 

També el ajuntament, des de finals de juliol, va començar a planificar i previndre les actuacions a prendre en cas de noves situacions de DANA, temporals i pluges intenses, a les que malauradament ja ens estem acostumant. La neteja de barrancs, embornals i revisió de vies d’accés a diferents punts de la nostra localitat també formen part dels protocols, en aquest cas, d’emergències per pluges i inundacions. 

Un estiu d’activitat molt intensa per preparar i prevenir dues situacions extremes a les que hem de fer front, i que impliquen despeses importants dels diners de tots els ciutadans. Tot per evitar en tot el possible les desgràcies personals, les materials son impossibles de evitar, sent realistes.

Fernando Juan

PSPV-PSOE