Socialistes de Vinaròs

Article Diariet: El cost del passeigArtículo Diariet: El cost del passeig

EL COST DEL PASSEIG

Sabem que el mal que pretenien fer des del PP-Vinaròs vers els socialistes ja és irremeiable, perquè ara la veritat consisteix en l’aversió o afinitat que puguin tenir els lectors vers el PSPV-Vinaròs. Nosaltres en aquest article anem a intentar posar un poc de llum sobre aquesta malintencionada auditoria del Partit Popular.

EL COST DEL PASSEIG

Sabem que el mal que pretenien fer des del PP-Vinaròs vers els socialistes ja és irremeiable, perquè ara la veritat consisteix en l’aversió o afinitat que puguin tenir els lectors vers el PSPV-Vinaròs. Nosaltres en aquest article anem a intentar posar un poc de llum sobre aquesta malintencionada auditoria del Partit Popular.

Antecedents

La principal font de finançament per a realitzar el passeig marítim, va ser la venda de l’antic escorxador municipal (1.600 m2) pel qual es van obtenir,8.394.400 Euros. Aquest 8,39 milions, es van destinar a finançar les Fases I i II de l’obra, és a dir, la part de rambla que va des de l’antic Sant Sebastià fins al port, més la construcció del pàrquing soterrat i l’adequació del carrer de l’Àngel.
Les fases 3 i 4, o sigui, la coberta del pàrquing, el túnel i el tram de passeig fins a Jaume I, són obres executades i pagades pel Ministeri de Costes, partint del projecte de l’Ajuntament.

Preus de licitació i modificacions pressupostàries

El preu de licitació de l’obra Fases I i II, va sortir per 7.652.273 Euros, i es va adjudicar a la baixa, per 5.483.000 a l’empresa Ferrovial.
És totalment cert que es van haver de realitzar diferents modificacions del projecte, com per exemple, la del mur de contenció de l’antiga barana del passeig, sol·licitat pel Ministeri de Costes per a garantir la seguretat del nou passeig.
Un altre canvi va ser el del pilotatge del pàrquing Colon i l’obres del Carrer de l’Àngel, modificacions realitzades, sempre, a proposta de l’arquitecte Brisach, i aprovades en Ple, baix els informes dels tècnics municipals.

Cost final segons informes oficials

El cost final que ha repercutit directament en les arques municipals, ha estat l’import corresponent a les Fases I i II, que puja a 7.825.440, 69 Euros, ja que les Fases III i IV, van ser pagades i gestionades íntegrament pel Ministeri de Costes.
Tenint en compte el preu de la direcció de l’obra, el preu del projecte, etc., podem afirmar rotundament, que l’obra de la remodelació del passeig marítim de Vinaròs, no va costar ni un euro més als vinarossencs, del que es va recaptar amb la venda patrimonial de l’antic escorxador municipal.

Per que ara l’auditoria del PP-Vinaròs?

Baix el mandat de la vella guàrdia popular, han decidit llançar aquesta bomba de fum en forma d’auditoria, per a intentar tapar les seves vergonyes de gestió interna.
Per a realitzar aquest informe, i previ pagament de 14.000 euros, van contractar a l’Empresa COMAYPA.
Aquesta empresa és la que va realitzar els projectes dels dos ponts sobre el riu Cérvol en temps de Jacinto Moliner, i és una habitual en projectes per a la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló. També hem de recordar, que aquesta mateixa empresa, és la que va fer l’estudi sobre el subsòl del Passeig Marítim que va motivar el que s’adoptessin pilotatges mes contundents i cars que els previstos inicialment.
Els socialistes vinarossencs, vist el cúmul de mentides i despropòsits recollits en aquesta auditoria manipulada, hem posat a disposició del servei jurídic del PSPV, tota la informació referent al passeig i a l’auditoria, així com les declaracions fetes pel regidor Tàrrega a la televisió local, per a què valoren una possible querella judicial contra l’actual equip de govern municipal, per mentir intencionadament amb l’únic propòsit de treure redit polític.

Antecedents

La principal font de finançament per a realitzar el passeig marítim, va ser la venda de l’antic escorxador municipal (1.600 m2) pel qual es van obtenir,8.394.400 Euros. Aquest 8,39 milions, es van destinar a finançar les Fases I i II de l’obra, és a dir, la part de rambla que va des de l’antic Sant Sebastià fins al port, més la construcció del pàrquing soterrat i l’adequació del carrer de l’Àngel.
Les fases 3 i 4, o sigui, la coberta del pàrquing, el túnel i el tram de passeig fins a Jaume I, són obres executades i pagades pel Ministeri de Costes, partint del projecte de l’Ajuntament.

Preus de licitació i modificacions pressupostàries

El preu de licitació de l’obra Fases I i II, va sortir per 7.652.273 Euros, i es va adjudicar a la baixa, per 5.483.000 a l’empresa Ferrovial.
És totalment cert que es van haver de realitzar diferents modificacions del projecte, com per exemple, la del mur de contenció de l’antiga barana del passeig, sol·licitat pel Ministeri de Costes per a garantir la seguretat del nou passeig.
Un altre canvi va ser el del pilotatge del pàrquing Colon i l’obres del Carrer de l’Àngel, modificacions realitzades, sempre, a proposta de l’arquitecte Brisach, i aprovades en Ple, baix els informes dels tècnics municipals.

Cost final segons informes oficials

El cost final que ha repercutit directament en les arques municipals, ha estat l’import corresponent a les Fases I i II, que puja a 7.825.440, 69 Euros, ja que les Fases III i IV, van ser pagades i gestionades íntegrament pel Ministeri de Costes.
Tenint en compte el preu de la direcció de l’obra, el preu del projecte, etc., podem afirmar rotundament, que l’obra de la remodelació del passeig marítim de Vinaròs, no va costar ni un euro més als vinarossencs, del que es va recaptar amb la venda patrimonial de l’antic escorxador municipal.

Per que ara l’auditoria del PP-Vinaròs?

Baix el mandat de la vella guàrdia popular, han decidit llançar aquesta bomba de fum en forma d’auditoria, per a intentar tapar les seves vergonyes de gestió interna.
Per a realitzar aquest informe, i previ pagament de 14.000 euros, van contractar a l’Empresa COMAYPA.
Aquesta empresa és la que va realitzar els projectes dels dos ponts sobre el riu Cérvol en temps de Jacinto Moliner, i és una habitual en projectes per a la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló. També hem de recordar, que aquesta mateixa empresa, és la que va fer l’estudi sobre el subsòl del Passeig Marítim que va motivar el que s’adoptessin pilotatges mes contundents i cars que els previstos inicialment.
Els socialistes vinarossencs, vist el cúmul de mentides i despropòsits recollits en aquesta auditoria manipulada, hem posat a disposició del servei jurídic del PSPV, tota la informació referent al passeig i a l’auditoria, així com les declaracions fetes pel regidor Tàrrega a la televisió local, per a què valoren una possible querella judicial contra l’actual equip de govern municipal, per mentir intencionadament amb l’únic propòsit de treure redit polític.