Socialistes de Vinaròs

EstructuraEstructura

Escturctura del PSPV Vinaròs:

President: Juan Antonio Beltrán Pastor.
Sec. General: Jordi Romeu Llorach.
Sec. d’organització: Edu Barberá Pla.
Sec. polítiques económiques i ocupació: Fernando Juan Boix.
Sec. política municipal: Guillem Alsina Gilabert.
Sec. acció electoral: Begoña López Branchat.
Sec. Joventut: Pau Romeu Valls.
Sec. de polítiques socials i educatives: Maria Josefa Miralles Sabater.

Comité Nacional:

Juan Antonio Beltrán Pastor.
Jordi Romeu Llorach.

Executiva provincial:

Vicent Albiol i Quer.

Comité provincial:

Olga Mulet Torres.

Executiva Comarcal:

Juan Antonio Beltrán Pastor.
Begoña López Branchat.
Agustí Guimerá Ribera.

Comité Comarcal:

Mª Teresa Valls Gombau.
Ana Rosa Escuïn Ferrer.
Jose Antonio Jiménez Aguilar.
Juan Guardino Roure.

Escturctura del PSPV Vinaròs:

Presidente: Juan Antonio Beltrán Pastor.
Sec. General: Jordi Romeu Llorach.
Sec. de organitzación: Edu Barberá Pla.
Sec. políticas económicas i ocupación: Fernando Juan Boix.
Sec. política municipal: Guillem Alsina Gilabert.
Sec. acción electoral: Begoña López Branchat.
Sec. Juventut: Pau Romeu Valls.
Sec. de políticas sociales i educativas: Maria Josefa Miralles Sabater.

Comité Nacional:

Juan Antonio Beltrán Pastor.
Jordi Romeu Llorach.

Ejecutiva provincial:

Vicent Albiol i Quer.

Comité provincial:

Olga Mulet Torres.

Ejecutiva Comarcal:

Juan Antonio Beltrán Pastor.
Begoña López Branchat.
Agustí Guimerá Ribera.

Comité Comarcal:

Mª Teresa Valls Gombau.
Ana Rosa Escuïn Ferrer.
Jose Antonio Jiménez Aguilar.
Juan Guardino Roure.