Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: Proposta de resolució del pspv-vinaròs sobre mesures de protecció a les persones i famílies vinarossenques afectades pels desnonamentsNota de prensa: Proposta de resolució del pspv-vinaròs sobre mesures de protecció a les persones i famílies vinarossenques afectades pels desnonaments

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PSPV-VINARÒS SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ A LES PERSONES I FAMÍLIES VINAROSSENQUES AFECTADES PELS DESNONAMENTS

Aquest dilluns 19 de Novembre, el portaveu del PSPV-Vinaròs Jordi Romeu acompanyat pels regidors Vicent Albiol i Guillem Alsina, seguint amb l’exemple de diferents alcaldes socialistes a l’estat espanyol, han presentat per registre d’entrada amb número 17.527, la següent moció amb diferents mesures per tal d’aconseguir que la ciutat de Vinaròs sigui territori lliure de desnonaments, perquè es debati en el Ple ordinari de Novembre.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PSPV-VINARÒS SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ A LES PERSONES I FAMÍLIES VINAROSSENQUES AFECTADES PELS DESNONAMENTS

Aquest dilluns 19 de Novembre, el portaveu del PSPV-Vinaròs Jordi Romeu acompanyat pels regidors Vicent Albiol i Guillem Alsina, seguint amb l’exemple de diferents alcaldes socialistes a l’estat espanyol, han presentat per registre d’entrada amb número 17.527, la següent moció amb diferents mesures per tal d’aconseguir que la ciutat de Vinaròs sigui territori lliure de desnonaments, perquè es debati en el Ple ordinari de Novembre.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb l’article 47 de la Constitució Espanyola a la ma, és pot veure com amb cada un dels 410 desnonaments executats per les entitats bancàries al segon trimestre de 2012 a la província de Castelló, s’està violant un dret constitucional reflectit en els principis rectors de la política social i econòmica de la carta magna.
Els desnonaments a l’estat espanyol són un drama familiar i social al qual s’ha de posar remei immediatament, i per a aconseguir-ho, hem d’utilitzar més que mai tots els recursos polítics legals al nostre abast.
Pensem que les mesures adoptades pel Govern espanyol, després de les reunions   mantingudes entre els dos grans partits a Madrid per posar fil a l’agulla en aquest urgent assumpte, no deixa de ser una maniobra política per a calmar els ànims de la societat. Des del PSPV-Vinaròs no entenem com en mig d’una emergència nacional com son els desnonaments, els nostres representants a Madrid no son capaços d’arribar a un acord ferm i posar remei a tant patiment. Només ens fa falta enumerar 3 exemples per demostrar que la solució donada pel Govern de Rajoy és totalment insuficient, ja que deixa fora de la moratòria a famílies nombroses, amb un dels membres de la parella en atur i un dels fills amb un 33% de discapacitat, que tinguen uns ingressos de 900 euros i una hipoteca de 400 euros; descarta a una mare o a un pare solters amb un fill major de 4 anys que cobra la prestació per desocupació i exclou a avis o pares que han estat avaladors de fills o néts i ara estan en trànsit que els facin fora de casa.
Vist que les aportacions fetes des del Govern d’Espanya són totalment insuficients, i que la emergència és de caràcter local, pensem que és hora de demostrar que els regidors de l’Ajuntament de Vinaròs estem compromesos amb els nostres veïns i no amb els nostres partits polítics, que avanç de les sigles estan les persones, per això, des de el PSPV-Vinaròs, assumim la nostra responsabilitat de no haver aportat cap solució significativa en els 8 anys que vam estar al cap davant de l’Ajuntament, i instem al govern de Juan Bautista Juan a que no cometi els mateixos errors que nosaltres i comenci a adoptar mesures que ja han estat portades a terme en altres ciutats per a pressionar als principal responsables d’aquest drama social, els bancs.

Per tot això, propossem al Ple els següents

ACORDS

1. Retirar els diners de l’Ajuntament de totes aquelles entitats bancàries que estiguen    portant a terme Execucions Hipotecàries a la ciutat de Vinaròs.
2. Treballar amb entitats bancàries que es comprometin a no deixar a cap persona sense un habitatge digne.
3. Exigir als bancs que han estat rescatats amb diners públics i a l’Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA), posar a disposició de les famílies més desfavorides de la nostra ciutat, el gran parc d’habitatges tancats existent a Vinaròs a través d’un lloguer social, baix L’amenaça de triplicar l´IBI dels seus pisos buits.
4. Exigir als partits polítics als quals pertanyem, l’aprovació immediata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
5. Traslladar el present acord al Govern Central, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló, així com a la resta d´organismes als quals es fa referència en el mateix.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb l’article 47 de la Constitució Espanyola a la ma, és pot veure com amb cada un dels 410 desnonaments executats per les entitats bancàries al segon trimestre de 2012 a la província de Castelló, s’està violant un dret constitucional reflectit en els principis rectors de la política social i econòmica de la carta magna.
Els desnonaments a l’estat espanyol són un drama familiar i social al qual s’ha de posar remei immediatament, i per a aconseguir-ho, hem d’utilitzar més que mai tots els recursos polítics legals al nostre abast.
Pensem que les mesures adoptades pel Govern espanyol, després de les reunions   mantingudes entre els dos grans partits a Madrid per posar fil a l’agulla en aquest urgent assumpte, no deixa de ser una maniobra política per a calmar els ànims de la societat. Des del PSPV-Vinaròs no entenem com en mig d’una emergència nacional com son els desnonaments, els nostres representants a Madrid no son capaços d’arribar a un acord ferm i posar remei a tant patiment. Només ens fa falta enumerar 3 exemples per demostrar que la solució donada pel Govern de Rajoy és totalment insuficient, ja que deixa fora de la moratòria a famílies nombroses, amb un dels membres de la parella en atur i un dels fills amb un 33% de discapacitat, que tinguen uns ingressos de 900 euros i una hipoteca de 400 euros; descarta a una mare o a un pare solters amb un fill major de 4 anys que cobra la prestació per desocupació i exclou a avis o pares que han estat avaladors de fills o néts i ara estan en trànsit que els facin fora de casa.
Vist que les aportacions fetes des del Govern d’Espanya són totalment insuficients, i que la emergència és de caràcter local, pensem que és hora de demostrar que els regidors de l’Ajuntament de Vinaròs estem compromesos amb els nostres veïns i no amb els nostres partits polítics, que avanç de les sigles estan les persones, per això, des de el PSPV-Vinaròs, assumim la nostra responsabilitat de no haver aportat cap solució significativa en els 8 anys que vam estar al cap davant de l’Ajuntament, i instem al govern de Juan Bautista Juan a que no cometi els mateixos errors que nosaltres i comenci a adoptar mesures que ja han estat portades a terme en altres ciutats per a pressionar als principal responsables d’aquest drama social, els bancs.

Per tot això, propossem al Ple els següents

ACORDS

1. Retirar els diners de l’Ajuntament de totes aquelles entitats bancàries que estiguen    portant a terme Execucions Hipotecàries a la ciutat de Vinaròs.
2. Treballar amb entitats bancàries que es comprometin a no deixar a cap persona sense un habitatge digne.
3. Exigir als bancs que han estat rescatats amb diners públics i a l’Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA), posar a disposició de les famílies més desfavorides de la nostra ciutat, el gran parc d’habitatges tancats existent a Vinaròs a través d’un lloguer social, baix L’amenaça de triplicar l´IBI dels seus pisos buits.
4. Exigir als partits polítics als quals pertanyem, l’aprovació immediata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
5. Traslladar el present acord al Govern Central, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló, així com a la resta d´organismes als quals es fa referència en el mateix.