Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: Per a que paguem un assesor de serveis? (2)Nota de prensa: Per a que paguem un assesor de serveis? (2)

barran_aigua_oliva

Des del PSPV-Vinaròs, volem denunciar l’estat d’absolut abandonament en que es troba el paratge natural del barranc d´Aiguaoliva.

No entenem com es possible que l’assessor de Serveis Tècnics, contractat per a fer la feina de vetllar pel manteniment dels nostres carrers i del nostre terme, no informe al senyor Tàrrega, del mal estat en que es troba la Microreserva de Flora del Barranc d´Aiguaoliva, i més, si tenim en compte que la majoria de la brutícia es troba al costat del camí vell de Vinaròs a Benicarló, i que aquest posi en valor una de les poques zones naturals en que contem al nostre municipi.

barran_aigua_oliva

Des del PSPV-Vinaròs, volem denunciar l’estat d’absolut abandonament en que es troba el paratge natural del barranc d´Aiguaoliva.

No entenem com es possible que l’assessor de Serveis Tècnics, contractat per a fer la feina de vetllar pel manteniment dels nostres carrers i del nostre terme, no informe al senyor Tàrrega, del mal estat en que es troba la Microreserva de Flora del Barranc d´Aiguaoliva, i més, si tenim en compte que la majoria de la brutícia es troba al costat del camí vell de Vinaròs a Benicarló, i que aquest posi en valor una de les poques zones naturals en que contem al nostre municipi.

No veiem lògic, que aquest equip de govern ens vengui mitjançant la premsa els seus grans projectes de carrils lúdic-esportius i de recuperació de camins rurals, i a l’hora, no es preocupi el més mínim en conservar i promocionar les poques zones verdes en que compta la ciutat de Vinaròs.

Volem recordar que sumant els sous de l’assessor de Serveis i del Regidor Tàrrega, l’Ajuntament es gasta més de 40.000 euros anuals, xifra suficient per tenir un terme, com a mínim, net de runes i sense clots.

aigua_oliva600 aigua_oliva1000

No veiem lògic, que aquest equip de govern ens vengui mitjançant la premsa els seus grans projectes de carrils lúdic-esportius i de recuperació de camins rurals, i a l’hora, no es preocupi el més mínim en conservar i promocionar les poques zones verdes en que compta la ciutat de Vinaròs.

Volem recordar que sumant els sous de l’assessor de Serveis i del Regidor Tàrrega, l’Ajuntament es gasta més de 40.000 euros anuals, xifra suficient per tenir un terme, com a mínim, net de runes i sense clots.

aigua_oliva600 aigua_oliva1000