Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: Incertesa amb els nous adjudicataris dels serveis de jardineria, neteja viaria i recollida de residus sòlids urbans.Nota de prensa: Incertesa amb els nous adjudicataris dels serveis de jardineria, neteja viaria i recollida de residus sòlids urbans.

fobesa_juan_tarregaEl grup municipal socialista, a través del seu portaveu Jordi Romeu, ha presentat per registre d’entrada de l’Ajuntament de Vinaròs, una instància dirigida al senyor Interventor, al Secretari municipal i als serveis de contractacions de la corporació, sol•licitant un informe per tal de conèixer la situació actual de les al•legacions presentades per diverses empreses a les adjudicacions dels serveis municipals de jardineria, del servei de neteja viaria, i del servei de recollida i transport dels residus urbans.

fobesa_juan_tarregaEl grup municipal socialista, a través del seu portaveu Jordi Romeu, ha presentat per registre d’entrada de l’Ajuntament de Vinaròs, una instància dirigida al senyor Interventor, al Secretari municipal i als serveis de contractacions de la corporació, sol•licitant un informe per tal de conèixer la situació actual de les al•legacions presentades per diverses empreses a les adjudicacions dels serveis municipals de jardineria, del servei de neteja viaria, i del servei de recollida i transport dels residus urbans.

Hem de recordar que aquestes adjudicacions venen donades, per la decisió presa a principis de legislatura per l’Alcalde Juan i el regidor de serveis, JR Tàrrega, de separar els serveis que venia prestant d’una forma conjunta la UTE FOBESA, segons ells per tal d’afavorir a les empreses locals.

Doncs bé, ja fa 5 mesos que el contracte de la UTE es va extingir, concretament al gener de 2013, i en tot aquest temps, l’equip de govern de Juan Bautista Juan ha estat incapaç de posar en funcionament cap dels nous serveis oferts, veient-se amb l’obligació d’anar firmant noves pròrrogues amb l’empresa sortint, amb l’esforç econòmic que això implica per a les arques municipals. A part, l’empresa que ha resultat adjudicatària dels 2 majors serveis oferts, no té la seva seu social a Vinaròs, o siga, que no és una empresa local, sinó que es tracta d’una altra gran empresa multinacional espanyola, detall que tira per terra totes les «bones» intencions del senyors Juan i Tarrega. O era aquesta la veritable intenció?

Tot el desgavell que el PP-Vinaròs ha organitzat amb aquestes adjudicacions per falta de preparació o per excés de cobdícia, ens porta com a grup polític, a un estat de preocupació davant del que pot ser un nou capítol de judicis contenciosos-administratius en contra de l’Ajuntament de Vinaròs.

Per últim, des del PSPV-Vinaròs també voler fer públic de nou, una altra denúncia davant del que considerem una falta de transparència cap als grups de l’oposició que també formem part de les Meses de contractació, ja que no som informats amb la claredat i facilitat que com a membres de les Meses de contractacions ens pertocaria, intentant passant de puntetes amb tot el relacionat amb les al•legacions presentades per les altres empreses.

Hem de recordar que aquestes adjudicacions venen donades, per la decisió presa a principis de legislatura per l’Alcalde Juan i el regidor de serveis, JR Tàrrega, de separar els serveis que venia prestant d’una forma conjunta la UTE FOBESA, segons ells per tal d’afavorir a les empreses locals.

Doncs bé, ja fa 5 mesos que el contracte de la UTE es va extingir, concretament al gener de 2013, i en tot aquest temps, l’equip de govern de Juan Bautista Juan ha estat incapaç de posar en funcionament cap dels nous serveis oferts, veient-se amb l’obligació d’anar firmant noves pròrrogues amb l’empresa sortint, amb l’esforç econòmic que això implica per a les arques municipals. A part, l’empresa que ha resultat adjudicatària dels 2 majors serveis oferts, no té la seva seu social a Vinaròs, o siga, que no és una empresa local, sinó que es tracta d’una altra gran empresa multinacional espanyola, detall que tira per terra totes les «bones» intencions del senyors Juan i Tarrega. O era aquesta la veritable intenció?

Tot el desgavell que el PP-Vinaròs ha organitzat amb aquestes adjudicacions per falta de preparació o per excés de cobdícia, ens porta com a grup polític, a un estat de preocupació davant del que pot ser un nou capítol de judicis contenciosos-administratius en contra de l’Ajuntament de Vinaròs.

Per últim, des del PSPV-Vinaròs també voler fer públic de nou, una altra denúncia davant del que considerem una falta de transparència cap als grups de l’oposició que també formem part de les Meses de contractació, ja que no som informats amb la claredat i facilitat que com a membres de les Meses de contractacions ens pertocaria, intentant passant de puntetes amb tot el relacionat amb les al•legacions presentades per les altres empreses.