Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: Fabra paga ja!Nota de prensa: Fabra paga ja!

Nota de premsa: Els socialistes del Baix Maestrat reclamen el deute a la Generalitat Valenciana.

Avui dissabte, el PSPV del Baix Maestrat, juntament amb l’Agrupació de Vinaròs i els regidors del grup municipal hem reclamat al Sr. President de la Generalitat que pague el deute que té amb els nostres ajuntaments. En aquest acte hem contat amb la presència del Secretari General de la Comarca el Sr. Evaristo Martí. Al mateix temps també ens han acompanyat representants de poblacions veïnes com Alcalà de Xivert, Traiguera i Rossell. Durant la concentració s’ha fet una recollida de signatures. En finalitzar l’acte s’ha procedit a la lectura d’un manifest reclamant el pagament del deute per part de la Generalitat Valenciana als nostres ajuntaments.

Nota de premsa: Els socialistes del Baix Maestrat reclamen el deute a la Generalitat Valenciana.

Avui dissabte, el PSPV del Baix Maestrat, juntament amb l’Agrupació de Vinaròs i els regidors del grup municipal hem reclamat al Sr. President de la Generalitat que pague el deute que té amb els nostres ajuntaments. En aquest acte hem contat amb la presència del Secretari General de la Comarca el Sr. Evaristo Martí. Al mateix temps també ens han acompanyat representants de poblacions veïnes com Alcalà de Xivert, Traiguera i Rossell. Durant la concentració s’ha fet una recollida de signatures. En finalitzar l’acte s’ha procedit a la lectura d’un manifest reclamant el pagament del deute per part de la Generalitat Valenciana als nostres ajuntaments.

MANIFEST 15 DESEMBRE
EXIGIM ALLÒ QUE ÉS DELS CIUTADANS
RECLAMEM EL DEUTE DE LA GENERALITAT

En estos moments de crisi, quan més necessària és la fiabilitat de les administracions i generar un clima de confiança entre els ciutadans, ens hem trobat amb una Generalitat incapaç de pagar allò que ens deu. Els ajuntaments, col·lectius i empreses ens hem fiat i hem complit amb la nostra part del contracte. Hem fet obres i hem portat endavant serveis conveniats amb la Generalitat o subvencionats per ella. Però la Generalitat Valenciana no ha complit amb la seua part, no ha pagat allò a què s’havia compromès i ha trencat el principi de lleialtat institucional. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, de tots els colors, com també els col·lectius, empreses proveïdores i ciutadans ens sentim enganyats. I el que és pitjor, els nostres veïns i veïnes estan patint les greus conseqüències d’una administració autonòmica irresponsable.

El silenci que la Generalitat ha mantingut davant les reiterades peticions perquè paguen el que deuen als nostres pobles i ciutats ens resulta indignant. La Generalitat i el seu president amb la seua actitud són hui un mal exemple per al conjunt de la societat valenciana.

A esta situació de vergonya, cal afegir-li que tampoc paga els medicaments a les farmàcies, ni els programes d’ocupació, ni els més bàsics d’assistència social, ni les subvencions a la vivenda i un llarg etcètera.

Estem en un moment en què ja no és possible estirar més la corda. Les arques
municipals estan buides per culpa del deute de la Generalitat i molts serveis bàsics així com col·lectius sencers estan a punt de tancar les portes i deixar la seua valuosa tasca quedant desatesos aquells que més necessitat tenen de l’acció de les administracions.
Fins ací hem arribat. Els valencians i valencianes som persones lleials i solidàries, que no anem per definició contra el Generalitat ni contra altres institucions, però la nostra lleialtat és, en primer lloc, amb els nostres ciutadans, per als qui aquesta situació és insostenible.

A més estem convençuts que si no fem visible la dolenta situació en la que estem, la Generalitat anirà donant llargues i incomplint les seues obligacions de pagament.

Per tant, des de la lleialtat institucional que tantes voltes hem demostrat, però també des de la convicció que estem carregats de raó i des de la més absoluta fermesa hui, nosaltres, reunits a la porta dels ajuntaments volem expressar les següents

MANIFESTACIONS

1. Exigim al Govern de la Generalitat el pagament íntegre dels deutes que manté amb els pobles i les ciutats de la Comunitat Valenciana.

2 Exigim al President del Consell de la Generalitat el pagament a totes les
associacions, empreses i persones que han confiat, que han complit i ara no poden cobrar el que els deuen.

3. Demanem que, d’ofici, ens paguen els interessos de demora conforme marca la llei.

4. I per últim ens comprometem a continuar amb tantes accions reivindicatives
com siguen necessàries fins aconseguir el pagament dels diners que la Generalitat
deu als ciutadans, empreses i col·lectius dels nostres pobles i ciutats.

MANIFEST 15 DESEMBRE
EXIGIM ALLÒ QUE ÉS DELS CIUTADANS
RECLAMEM EL DEUTE DE LA GENERALITAT

En estos moments de crisi, quan més necessària és la fiabilitat de les administracions i generar un clima de confiança entre els ciutadans, ens hem trobat amb una Generalitat incapaç de pagar allò que ens deu. Els ajuntaments, col·lectius i empreses ens hem fiat i hem complit amb la nostra part del contracte. Hem fet obres i hem portat endavant serveis conveniats amb la Generalitat o subvencionats per ella. Però la Generalitat Valenciana no ha complit amb la seua part, no ha pagat allò a què s’havia compromès i ha trencat el principi de lleialtat institucional. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, de tots els colors, com també els col·lectius, empreses proveïdores i ciutadans ens sentim enganyats. I el que és pitjor, els nostres veïns i veïnes estan patint les greus conseqüències d’una administració autonòmica irresponsable.

El silenci que la Generalitat ha mantingut davant les reiterades peticions perquè paguen el que deuen als nostres pobles i ciutats ens resulta indignant. La Generalitat i el seu president amb la seua actitud són hui un mal exemple per al conjunt de la societat valenciana.

A esta situació de vergonya, cal afegir-li que tampoc paga els medicaments a les farmàcies, ni els programes d’ocupació, ni els més bàsics d’assistència social, ni les subvencions a la vivenda i un llarg etcètera.

Estem en un moment en què ja no és possible estirar més la corda. Les arques
municipals estan buides per culpa del deute de la Generalitat i molts serveis bàsics així com col·lectius sencers estan a punt de tancar les portes i deixar la seua valuosa tasca quedant desatesos aquells que més necessitat tenen de l’acció de les administracions.
Fins ací hem arribat. Els valencians i valencianes som persones lleials i solidàries, que no anem per definició contra el Generalitat ni contra altres institucions, però la nostra lleialtat és, en primer lloc, amb els nostres ciutadans, per als qui aquesta situació és insostenible.

A més estem convençuts que si no fem visible la dolenta situació en la que estem, la Generalitat anirà donant llargues i incomplint les seues obligacions de pagament.

Per tant, des de la lleialtat institucional que tantes voltes hem demostrat, però també des de la convicció que estem carregats de raó i des de la més absoluta fermesa hui, nosaltres, reunits a la porta dels ajuntaments volem expressar les següents

MANIFESTACIONS

1. Exigim al Govern de la Generalitat el pagament íntegre dels deutes que manté amb els pobles i les ciutats de la Comunitat Valenciana.

2 Exigim al President del Consell de la Generalitat el pagament a totes les
associacions, empreses i persones que han confiat, que han complit i ara no poden cobrar el que els deuen.

3. Demanem que, d’ofici, ens paguen els interessos de demora conforme marca la llei.

4. I per últim ens comprometem a continuar amb tantes accions reivindicatives
com siguen necessàries fins aconseguir el pagament dels diners que la Generalitat
deu als ciutadans, empreses i col·lectius dels nostres pobles i ciutats.