Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: El PSPV planteja la reclamació del cèntim sanitariNota de prensa: El PSPV planteja la reclamació del cèntim sanitari

centim_sanitariEn l’última comissió d’Hisenda celebrada a l’Ajuntament de Vinaròs, el grup municipal del PSPV, va plantejar a l’equip de govern de Juan Bautista Juan, la possibilitat de reclamar les quantitats corresponents al cèntim sanitari de les anualitats 2010, 2011 i 2012, tal com ja han fet diversos municipis del nostre voltant, com és el cas de Morella.

Els membres del PSPV, traslladaven aquesta petició directament al Regidor d’Hisenda, sol·licitant que es facin les gestions necessàries per aconseguir aquesta devolució d’un impost que ha estat declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, com il·legal.

centim_sanitariEn l’última comissió d’Hisenda celebrada a l’Ajuntament de Vinaròs, el grup municipal del PSPV, va plantejar a l’equip de govern de Juan Bautista Juan, la possibilitat de reclamar les quantitats corresponents al cèntim sanitari de les anualitats 2010, 2011 i 2012, tal com ja han fet diversos municipis del nostre voltant, com és el cas de Morella.

Els membres del PSPV, traslladaven aquesta petició directament al Regidor d’Hisenda, sol·licitant que es facin les gestions necessàries per aconseguir aquesta devolució d’un impost que ha estat declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, com il·legal.

En aquest sentit, des del PSPV-Vinaròs, han registrat i dirigit a l’Alcaldia, un escrit reclamant que per part d’Intervenció, s’estudiï la possibilitat d’ampliar la reclamació a tot el període impositiu en què va estar vigent el tribut del cèntim sanitari d’acord amb la Llei 30 /1992, que regula la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques i l’obligació d’aquestes de reparar els danys ocasionats pel seu mal funcionament.

Des del PSPV-Vinaròs es solicita a l’equip de govern que en cas d’aconseguir la devolució, les quantitats a ingressar per part l’Ajuntament, siguen destinades a les partides pressupostàries municipals d’emergència social.
El responsable de l’area económica del PSPV-Vinaròs, el regidor Vicent Albiol, ha explicat aquest plantejament argumentant que «el cobrament del cèntim sanitari ha estat considerat contrari al Dret comunitari mitjançant sentència del Tribunal de Justícia de la UE, la qual cosa significa que tant particulars com organismes públics podem reclamar la devolució del que ha tributat”.

Per canalitzar aquesta reclamació, Albiol ha explicat que l’Ajuntament «està en condicions de poder presentar la facturació pertanyent al consum de combustible dels vehicles municipals i d’altres instal·lacions, la qual cosa propicia que l’Administració local pugui formular la reclamació per a la devolució dels imports abonats durant els últims quatre anys”.

Tot això s’haurà de fer amb celeritat ja que els temps de prescripció corren en contra dels contribuents.

En aquest sentit, des del PSPV-Vinaròs, han registrat i dirigit a l’Alcaldia, un escrit reclamant que per part d’Intervenció, s’estudiï la possibilitat d’ampliar la reclamació a tot el període impositiu en què va estar vigent el tribut del cèntim sanitari d’acord amb la Llei 30 /1992, que regula la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques i l’obligació d’aquestes de reparar els danys ocasionats pel seu mal funcionament.

Des del PSPV-Vinaròs es solicita a l’equip de govern que en cas d’aconseguir la devolució, les quantitats a ingressar per part l’Ajuntament, siguen destinades a les partides pressupostàries municipals d’emergència social.
El responsable de l’area económica del PSPV-Vinaròs, el regidor Vicent Albiol, ha explicat aquest plantejament argumentant que «el cobrament del cèntim sanitari ha estat considerat contrari al Dret comunitari mitjançant sentència del Tribunal de Justícia de la UE, la qual cosa significa que tant particulars com organismes públics podem reclamar la devolució del que ha tributat”.

Per canalitzar aquesta reclamació, Albiol ha explicat que l’Ajuntament «està en condicions de poder presentar la facturació pertanyent al consum de combustible dels vehicles municipals i d’altres instal·lacions, la qual cosa propicia que l’Administració local pugui formular la reclamació per a la devolució dels imports abonats durant els últims quatre anys”.

Tot això s’haurà de fer amb celeritat ja que els temps de prescripció corren en contra dels contribuents.