Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: DesistimentNota de prensa: Desistiment

NOTA DE PREMSA: DESISTIMENT

D’acord amb els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Vinaròs, ha decidit presentar el seu desistiment en la petició de celebració de Ple Extraordinari per a traslladar el suport a tota la plantilla de treballadors de CEMEX Alcanar, el qual es devia portar a terme aquesta tarda a les 20:30 hores.

NOTA DE PREMSA: DESISTIMENT

D’acord amb els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Vinaròs, ha decidit presentar el seu desistiment en la petició de celebració de Ple Extraordinari per a traslladar el suport a tota la plantilla de treballadors de CEMEX Alcanar, el qual es devia portar a terme aquesta tarda a les 20:30 hores.

Aquesta sol·licitud ve motivada després de la petició de l’assemblea de treballadors de CEMEX Alcanar en el mateix sentit, per haver finalitzat ja el termini de presentació d’al·legacions a l’ERO i haver-se demorat inexcusablement en el temps la celebració del plenari.

Aquesta sol·licitud ve motivada després de la petició de l’assemblea de treballadors de CEMEX Alcanar en el mateix sentit, per haver finalitzat ja el termini de presentació d’al·legacions a l’ERO i haver-se demorat inexcusablement en el temps la celebració del plenari.