Socialistes de Vinaròs

Nota de premsa: Atorgament Grinyó BallesterNota de prensa: Otorgamiento Grinyó Ballester

PROPOSTA D’ATORGAMENT GRINYÓ BALLESTER 2012

Davant les diverses propostes presentades pels grups municipals en Junta de Portaveus i Comissió de Cultura i constatant la falta d’unanimitat al respecte, i amb propostes de persones que tot i tenint en compte poden tindre els seus mèrits, pot provocar un debat innecessari i competitiu que en res beneficia ni les pròpies persones proposades ni al guardó.

PROPOSTA D’ATORGAMENT GRINYÓ BALLESTER 2012

Davant les diverses propostes presentades pels grups municipals en Junta de Portaveus i Comissió de Cultura i constatant la falta d’unanimitat al respecte, i amb propostes de persones que tot i tenint en compte poden tindre els seus mèrits, pot provocar un debat innecessari i competitiu que en res beneficia ni les pròpies persones proposades ni al guardó.

Des del grup Socialista fem una proposta que creiem pot tindre el consens unànime de tots els grups polítics al tractar-se d’una entitat que és l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINARÒS, d’una llarga trajectòria reconeguda àmpliament per la societat vinarossenca en benefici de la recuperació i posada en valor de les tradicions, història i patrimoni de la nostra ciutat.

Per tot això, es presenta per Registre d’entrada a l’Ajuntament  per a la seua consideració.

Jordi Romeu
Portaveu PSPV- PSOEDes del grup Socialista fem una proposta que creiem pot tindre el consens unànime de tots els grups polítics al tractar-se d’una entitat que és l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINARÒS, d’una llarga trajectòria reconeguda àmpliament per la societat vinarossenca en benefici de la recuperació i posada en valor de les tradicions, història i patrimoni de la nostra ciutat.

Per tot això, es presenta per Registre d’entrada a l’Ajuntament per a la seua consideració.

Jordi Romeu
Portaveu PSPV- PSOE