Socialistes de Vinaròs

Manifest del pspv-psoe en el dia internacional de les persones amb discapacitatManifest del pspv-psoe en el dia internacional de les persones amb discapacitat

MANIFEST DEL PSPV-PSOE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Com cada 3 de desembre, els Socialistes ens unim a la commemoració d’aquest dia al costat de les organitzacions de la discapacitat. És cert que aquest any travessem una conjuntura econòmica molt difícil. La crisi econòmica incideix de forma més virulenta en els sectors socials en situació de major vulnerabilitat. L’impacte de la crisi econòmica i d’ocupació, evident en tota la societat, és molt major en les persones amb discapacitat i en les seves famílies. Davant aquesta situació, els poders públics, més que mai, han d’intensificar els esforços per continuar avançant en la protecció dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

MANIFEST DEL PSPV-PSOE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Com cada 3 de desembre, els Socialistes ens unim a la commemoració d’aquest dia al costat de les organitzacions de la discapacitat. És cert que aquest any travessem una conjuntura econòmica molt difícil. La crisi econòmica incideix de forma més virulenta en els sectors socials en situació de major vulnerabilitat. L’impacte de la crisi econòmica i d’ocupació, evident en tota la societat, és molt major en les persones amb discapacitat i en les seves famílies. Davant aquesta situació, els poders públics, més que mai, han d’intensificar els esforços per continuar avançant en la protecció dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

El Govern de Rajoy està fent tot el contrari, amb brutals retallades pressupostàries i reformes legislatives regressives. Especialment dramàtiques són les retallades a la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de Dependència. Des de que el Partit Popular va arribar a la Moncloa, ara fa un any, la Llei de Dependència, impulsada pel Govern Socialista, ha estat qüestionada i atacada en els seus principis inspiradors. En tant sols dotze mesos, el Govern ha engegat un procés de desmantellament del Sistema, modificant la Llei per la porta del darrere i sense dialogar amb ningú.

Hem comprovat com han posat la tisora en la Dependència fins a reduir els fons en més d’un 30%. Han rebaixat en un 15% les prestacions econòmiques als cuidadors familiars, disminució que pot arribar fins al 85% a decisió de cada Comunitat Autònoma. Hem comprovat també com, paral·lelament, augmentaven el co-pagament dels dependents. A més, els i les cuidadores familiars no professionals, han perdut les cotitzacions a la Seguretat Social que finançava el Govern i s’ha ampliat el termini fins a 2 anys perquè les Comunitats atenguin als seus dependents sense generar retroactivitat. Les retallades són innombrables, però les conseqüències d’aquest desmantellament són ja molt evidents fins al punt d’expulsar als dependents del sistema. Aquesta situació és absolutament inadmissible i anem a seguir denunciant-la. D’altra banda, de manera singular, considerem fonamental apostar de manera decidida per salvaguardar i promoure el dret al treball de les persones amb discapacitat. L’ocupació és l´eina fonamental per aconseguir la plena integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits. L’accés a un lloc de treball, és clau per donar contingut als principis que inspiren la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya durant els anys de Govern del Partit Socialista Obrer Espanyol.

Per això, reclamem al Govern que prengui mesurades de suport als Centres Especials d´Ocupació, entre elles;

  • Ampliar la subvenció del cost salarial corresponent a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat al 75% del salari mínim per als col·lectius amb especials dificultats per a la seva inserció laboral.
  • Reposar els recursos destinats a les polítiques actives d´Ocupació per a persones amb discapacitat.
  • Donar de nou vigència plena a les Mesures estatals d´inserció laboral de persones amb discapacitat, així com a l’Estratègia Espanyola de l´Ocupació 2012- 2014.
  • Sol·licitem garanties del Govern perquè les diferents Administracions saldin el deute contret en concepte d’ajudes a la inclusió laboral que tenen amb moltes empreses i entitats del Tercer Sector social.
  • Instem al Govern a aprovar una nova normativa de promoció de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, que renovi el marc d’ocupació de les persones amb discapacitat, que acaba de complir 30 anys i que ja no serveix als objectius pels quals va sorgir.

Les persones amb discapacitat estan sofrint una clara reculada en les conquestes socials i de drets obtingudes al llarg d’aquests anys. El Partit Socialista sempre ha defensat els drets i llibertats de les persones amb discapacitat. Seguirem treballant al costat del Tercer Sector, aliats imprescindibles, per aconseguir una societat millor, més compromesa i més participativa, i continuarem defensant de manera prioritària la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. No podem retrocedir!

Partit Socialista del País Valencià

El Govern de Rajoy està fent tot el contrari, amb brutals retallades pressupostàries i reformes legislatives regressives. Especialment dramàtiques són les retallades a la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de Dependència. Des de que el Partit Popular va arribar a la Moncloa, ara fa un any, la Llei de Dependència, impulsada pel Govern Socialista, ha estat qüestionada i atacada en els seus principis inspiradors. En tant sols dotze mesos, el Govern ha engegat un procés de desmantellament del Sistema, modificant la Llei per la porta del darrere i sense dialogar amb ningú.

Hem comprovat com han posat la tisora en la Dependència fins a reduir els fons en més d’un 30%. Han rebaixat en un 15% les prestacions econòmiques als cuidadors familiars, disminució que pot arribar fins al 85% a decisió de cada Comunitat Autònoma. Hem comprovat també com, paral·lelament, augmentaven el co-pagament dels dependents. A més, els i les cuidadores familiars no professionals, han perdut les cotitzacions a la Seguretat Social que finançava el Govern i s’ha ampliat el termini fins a 2 anys perquè les Comunitats atenguin als seus dependents sense generar retroactivitat. Les retallades són innombrables, però les conseqüències d’aquest desmantellament són ja molt evidents fins al punt d’expulsar als dependents del sistema. Aquesta situació és absolutament inadmissible i anem a seguir denunciant-la. D’altra banda, de manera singular, considerem fonamental apostar de manera decidida per salvaguardar i promoure el dret al treball de les persones amb discapacitat. L’ocupació és l´eina fonamental per aconseguir la plena integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits. L’accés a un lloc de treball, és clau per donar contingut als principis que inspiren la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya durant els anys de Govern del Partit Socialista Obrer Espanyol.

Per això, reclamem al Govern que prengui mesurades de suport als Centres Especials d´Ocupació, entre elles;

  • Ampliar la subvenció del cost salarial corresponent a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat al 75% del salari mínim per als col·lectius amb especials dificultats per a la seva inserció laboral.
  • Reposar els recursos destinats a les polítiques actives d´Ocupació per a persones amb discapacitat.
  • Donar de nou vigència plena a les Mesures estatals d´inserció laboral de persones amb discapacitat, així com a l’Estratègia Espanyola de l´Ocupació 2012- 2014.
  • Sol·licitem garanties del Govern perquè les diferents Administracions saldin el deute contret en concepte d’ajudes a la inclusió laboral que tenen amb moltes empreses i entitats del Tercer Sector social.
  • Instem al Govern a aprovar una nova normativa de promoció de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, que renovi el marc d’ocupació de les persones amb discapacitat, que acaba de complir 30 anys i que ja no serveix als objectius pels quals va sorgir.

Les persones amb discapacitat estan sofrint una clara reculada en les conquestes socials i de drets obtingudes al llarg d’aquests anys. El Partit Socialista sempre ha defensat els drets i llibertats de les persones amb discapacitat. Seguirem treballant al costat del Tercer Sector, aliats imprescindibles, per aconseguir una societat millor, més compromesa i més participativa, i continuarem defensant de manera prioritària la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. No podem retrocedir!

Partit Socialista del País Valencià