Socialistes de Vinaròs

Article Diariet: Preguntes Ple Juny 2014Article Diariet: Preguntes Ple Juny 2014

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL  SOCIALISTA PER A LA SESSIÓ PLENARIA ORDINARIA DEL MES DE JUNY 2014.

 1. Pensa complir la proposta de creació de llocs de treball, i per tant rebaixar el nº d’aturats de la ciutat?
 2. Pensa en aquests 10 mesos, reduir taxes i impostos municipals que van apujar quan vostès van entrar a l’alcaldia?
 3. Es construirà el segon centre de salut? En aquests últims 3 anys, ha exigit la construcció i posada en funcionament de la comissaria?
 4. Dotarà a la ciutat d’un nou espai multiusos?
 5. Posarà en funcionament la “Guarderia infantil”?
 6. Construirà l’ampliació d l’IES Vilaplana?
 7. Construirà el col·legi Jaume I?
 8. Construirà el carril “lúdico deportivo”?

Jordi Romeu i Llorach, Portaveu PSPV-Vinaròs.

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL  SOCIALISTA PER A LA SESSIÓ PLENARIA ORDINARIA DEL MES DE JUNY 2014.

 1. Pensa complir la proposta de creació de llocs de treball, i per tant rebaixar el nº d’aturats de la ciutat?
 2. Pensa en aquests 10 mesos, reduir taxes i impostos municipals que van apujar quan vostès van entrar a l’alcaldia?
 3. Es construirà el segon centre de salut? En aquests últims 3 anys, ha exigit la construcció i posada en funcionament de la comissaria?
 4. Dotarà a la ciutat d’un nou espai multiusos?
 5. Posarà en funcionament la “Guarderia infantil”?
 6. Construirà l’ampliació d l’IES Vilaplana?
 7. Construirà el col·legi Jaume I?
 8. Construirà el carril “lúdico deportivo”?

Jordi Romeu i Llorach, Portaveu PSPV-Vinaròs.