Socialistes de Vinaròs

Article Diariet: El PSPV-VINARÒS en contra de la concessió del Centre de diaArticle Diariet: El PSPV-VINARÒS en contra de la concessió del Centre de dia

El grup municipal socialista a l’ajuntament de Vinaròs, es va posicionar en contra del primer punt de l’ordre del dia del Ple extraordinari, celebrat divendres dia 4 de juliol. En aquest punt, es portava a aprovació la concessió de l’explotació del Centre de Dia i construcció i explotació de la futura Residència.

El motiu principal del vot en contra dels socialistes, és la disconformitat en el règim jurídic pel qual l’ajuntament de Vinaròs, NO TINDRA CAP RELACIÓ AMB LES ACTIVITATS QUE PRESTE EL CONCESSIONARI, LES QUALS TINDRAN EN TOT CAS, CARACTER PRIVAT I EN CAP CAS SERAN CONSIDERADES COM DE SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL.

El grup municipal socialista a l’ajuntament de Vinaròs, es va posicionar en contra del primer punt de l’ordre del dia del Ple extraordinari, celebrat divendres dia 4 de juliol. En aquest punt, es portava a aprovació la concessió de l’explotació del Centre de Dia i construcció i explotació de la futura Residència.

El motiu principal del vot en contra dels socialistes, és la disconformitat en el règim jurídic pel qual l’ajuntament de Vinaròs, NO TINDRA CAP RELACIÓ AMB LES ACTIVITATS QUE PRESTE EL CONCESSIONARI, LES QUALS TINDRAN EN TOT CAS, CARACTER PRIVAT I EN CAP CAS SERAN CONSIDERADES COM DE SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL.

Una vegada més, queda de manifest que l’esperit de l’equip de govern de Juan Bautista Juan, és el de la privatització d’un servei importantíssim per a un dels sectors de la societat més dèbil, com és el de la dependència.
Un altre punt en el qual els socialistes es mostren disconformes, és en la duració del contracte amb l’empresa privada, la qual serà de 55 ANYS.

Hem de recordar que aquest projecte va realitzar-se baix l’Alcaldia del  PSPV-Vinaròs, seguint el model de la ciutat veïna Benicarló, la qual compta amb un Centre de Dia i una Residencia per a majors de gestió pública municipal.

Una vegada més, queda de manifest que l’esperit de l’equip de govern de Juan Bautista Juan, és el de la privatització d’un servei importantíssim per a un dels sectors de la societat més dèbil, com és el de la dependència.
Un altre punt en el qual els socialistes es mostren disconformes, és en la duració del contracte amb l’empresa privada, la qual serà de 55 ANYS.

Hem de recordar que aquest projecte va realitzar-se baix l’Alcaldia del PSPV-Vinaròs, seguint el model de la ciutat veïna Benicarló, la qual compta amb un Centre de Dia i una Residencia per a majors de gestió pública municipal.