Socialistes de Vinaròs

Article Diariet: Des de l’oposició continuem treballant pels Vinarossencs.Artículo Diariet: Des de l’oposició continuem treballant pels Vinarossencs.

ARTICLE DIARIET: DES DE L’OPOSICIÓ CONTINUEM TREBALLANT PELS VINAROSSENCS.

Els socialistes vinarossencs continuem treballant dur per aportar iniciatives al Govern del PP-Vinaròs, ja que feia molts anys que no es veia un grup de Regidors tant apàtics al front del nostre consistori. Vinaròs no es pot permetre el luxe de romandre paralitzat durant 4 anys, ja que baix l’excusa de l’estalvi, Juan i els seus es passaran 4 anys de vacances pagades a costelles dels vinarossencs, sense que rebem a canvi, cap inversió ni cap aposta clara per millorar el dia a dia de tots els veïns, amb independència a quin partit milites.

ARTICLE DIARIET: DES DE L’OPOSICIÓ CONTINUEM TREBALLANT PELS VINAROSSENCS.

Els socialistes vinarossencs continuem treballant dur per aportar iniciatives al Govern del PP-Vinaròs, ja que feia molts anys que no es veia un grup de Regidors tant apàtics al front del nostre consistori. Vinaròs no es pot permetre el luxe de romandre paralitzat durant 4 anys, ja que baix l’excusa de l’estalvi, Juan i els seus es passaran 4 anys de vacances pagades a costelles dels vinarossencs, sense que rebem a canvi, cap inversió ni cap aposta clara per millorar el dia a dia de tots els veïns, amb independència a quin partit milites.

Baix aquest cruel escenari, el PSPV-Vinaròs ha presentat una bateria de propostes parlades en diferents agrupacions socialistes del País Valencià, per a fomentar l’ocupació al nostre municipi, ja que l’atur registrat a Vinaròs, ha augmentat en 546 persones des de que van nomenar al senyor Juan Amat com a Regidor d’Ocupació. Està clar que dins d’aquesta regidoria hi ha alguna cosa que no funciona com toca, i els principals perjudicats són els vinarossencs. No sabem si la peça que no acaba d’engranar és el Regidor o les polítiques que està seguint, per això des de PSPV fem una crida per a tot aquell ciutadà que pugui aportar alguna idea, ens la faci arribar a nosaltres a través de psoevinaros@gmail.com o a qualsevol de les busties dels nostres regidors a l’Ajuntament, situades a la planta baixa del consistori, per a que nosaltres la fem arribar directament al Regidor.
El Pla d’Ocupació presentat està basat amb un ORIGEN DE FONS (mesures d’estalvi i aprofitament d´IBI) i una APLICACIÓ DE FONS (creació d’ocupació, dinamització empresarial i acció social).
En l’Origen de Fons, trobem que el Pla d’Ocupació del PSPV-Vinaròs no ha de suposar un esforç pressupostari addicional (ja que les inversions en grans infraestructures ja estan realitzades des de la legislatura passada), sinó que es pot finançar amb un 10-15% de l’augment d’ingressos per l’IBI i, en tot cas, complementar-se amb ajuts d’altres institucions.
Com a mesures d’estalvi que no castiguen directament a les butxaques dels vinarossencs, creiem que el Pla deu aprofitar-se com a argument per a revisar, aprimar o eliminar determinades càrregues pressupostàries amb fort component d’inèrcia i que costen d’explicar el seu manteniment i vigència en temps de crisi. Amb aquest sentit, hem suggerit per exemple, mesures com el posposar qualsevol tipus d’inversió que no millore la qualitat de vida dels veïns ni signifique una reducció directa en el nombre d’aturats (Carril lúdic-esportiu), la congelació d’aportacions municipals a activitats lúdiques que no repercuteixen directament en la creació de llocs de treball o evitar despeses en celebracions pròpies de l’Ajuntament i del seu personal que no beneficien al conjunt de la ciutadania ( Dinar de Sta. Rita i Lots de Nadal).
Per motius d’espai, continuarem amb l’apartat de l’Aplicació de Fons la setmana vinent.

Baix aquest cruel escenari, el PSPV-Vinaròs ha presentat una bateria de propostes parlades en diferents agrupacions socialistes del País Valencià, per a fomentar l’ocupació al nostre municipi, ja que l’atur registrat a Vinaròs, ha augmentat en 546 persones des de que van nomenar al senyor Juan Amat com a Regidor d’Ocupació. Està clar que dins d’aquesta regidoria hi ha alguna cosa que no funciona com toca, i els principals perjudicats són els vinarossencs. No sabem si la peça que no acaba d’engranar és el Regidor o les polítiques que està seguint, per això des de PSPV fem una crida per a tot aquell ciutadà que pugui aportar alguna idea, ens la faci arribar a nosaltres a través de psoevinaros@gmail.com o a qualsevol de les busties dels nostres regidors a l’Ajuntament, situades a la planta baixa del consistori, per a que nosaltres la fem arribar directament al Regidor.
El Pla d’Ocupació presentat està basat amb un ORIGEN DE FONS (mesures d’estalvi i aprofitament d´IBI) i una APLICACIÓ DE FONS (creació d’ocupació, dinamització empresarial i acció social).
En l’Origen de Fons, trobem que el Pla d’Ocupació del PSPV-Vinaròs no ha de suposar un esforç pressupostari addicional (ja que les inversions en grans infraestructures ja estan realitzades des de la legislatura passada), sinó que es pot finançar amb un 10-15% de l’augment d’ingressos per l’IBI i, en tot cas, complementar-se amb ajuts d’altres institucions.
Com a mesures d’estalvi que no castiguen directament a les butxaques dels vinarossencs, creiem que el Pla deu aprofitar-se com a argument per a revisar, aprimar o eliminar determinades càrregues pressupostàries amb fort component d’inèrcia i que costen d’explicar el seu manteniment i vigència en temps de crisi. Amb aquest sentit, hem suggerit per exemple, mesures com el posposar qualsevol tipus d’inversió que no millore la qualitat de vida dels veïns ni signifique una reducció directa en el nombre d’aturats (Carril lúdic-esportiu), la congelació d’aportacions municipals a activitats lúdiques que no repercuteixen directament en la creació de llocs de treball o evitar despeses en celebracions pròpies de l’Ajuntament i del seu personal que no beneficien al conjunt de la ciutadania ( Dinar de Sta. Rita i Lots de Nadal).
Per motius d’espai, continuarem amb l’apartat de l’Aplicació de Fons la setmana vinent.