Socialistes de Vinaròs

Article Diariet: Des de l’oposició continuem treballant pels Vinarossencs. ( Part 2 )Artículo Diariet: Des de l’oposició continuem treballant pels Vinarossencs. ( Part 2 )

DES DE L’OPOSICIÓ, CONTINUEM TREBALLANT PER ALS VINAROSSENCS (2ª PART)

Continuant amb la presentació del nostre Pla d’Ocupació, avui ens centrarem en les Mesures d’Activació de l’Ocupació i les Mesures per a la Dinamització de PIMES i de l’Economia Local.

MESURES D´ACTIVACIÓ DE L´OCUPACIÓ

Són temps on ens toca posar-nos al costat de la nostra gent més que mai, i deixar de fer cas a les imposicions i promeses que venen des de Castelló i València.

DES DE L’OPOSICIÓ, CONTINUEM TREBALLANT PER ALS VINAROSSENCS (2ª PART)

Continuant amb la presentació del nostre Pla d’Ocupació, avui ens centrarem en les Mesures d’Activació de l’Ocupació i les Mesures per a la Dinamització de PIMES i de l’Economia Local.

MESURES D´ACTIVACIÓ DE L´OCUPACIÓ

Són temps on ens toca posar-nos al costat de la nostra gent més que mai, i deixar de fer cas a les imposicions i promeses que venen des de Castelló i València.

El PSPV Vinaròs aposta clarament pels autònoms i les petites empreses, per això vam proposar a l’equip de govern mesures com promoure la revitalització del centre històric, a través de la facilitació en l’obtenció de llicències i l’exempció en determinades taxes. Creiem que s’han de canviar els criteris per a atorgar les ajudes als emprenedors, ja que no s’entén de cap manera que una persona major de 30 anys, no pugui accedir a les ajudes econòmiques per sobrepassar l’edat límit. Pensem que l’únic que s’aconsegueix amb aquestes polítiques, és malbaratar l’experiència acumulada en el món laboral a l’hora d’atorgar aquestes ajudes.
Els socialistes vinarossencs, apostem pel Fòrum Vinaròs Actua com a eina de coordinació i posada en comú de les experiències d’empresaris, sindicats i teixit econòmic de la ciutat.
D’aquest Fòrum, deurien de sortir les línies bàsiques d’actuació en matèria de creació d’ocupació, i no solament seguir el camí marcat per un partit polític per molta majoria absoluta que tingui.

MESURES PER A LA DINAMITZACIÓ DE PIMES I DE L´ECONOMIA LOCAL

Apostem clarament per l’exoneració temporal de taxes i impostos i/o facilitats per la instal·lació a empreses de nova creació que generen ocupació. Per al comerç vinarossenc, creiem que s´ha de subvencionar un Pla real per a la rehabilitació i millora de qualitat, i l’adaptació tecnològica de locals comercials per aconseguir fer més atractiva i eficient, l’oferta comercial de la nostra ciutat. Totes aquestes mesures, han de ser finançades per l’Ajuntament i supervisades per un Centre del Coneixement (Vinalab), el qual ha de ser el motor empresarial de Vinaròs. Apostem per la posada en marxa del Vinalab immediatament, per la seva especial importància en la seva vessant impulsora de creació d’empreses, amb l’assessorament i acompanyament als promotors d’idees empresarials a través d’un itinerari de consolidació que contemple les següents fases:

 • Banc d’idees empresarials.
 • Disseny d’un itinerari formatiu «a mida» en tècniques I mètodes de gestió empresarial.
 • Impartició de cursos bàsics de gestió de PIMES.
 • Tutoria general o acompanyament de cada projecte.
 • Assessoria tècnica especialitzada en les àrees de gestió.
 • Redacció del Pla d’Empresa i un programa de posada en marxa.

Oferta d’equipament d’instal·lacions per al desenvolupament de les noves empreses (Viver d’empreses).

El PSPV Vinaròs aposta clarament pels autònoms i les petites empreses, per això vam proposar a l’equip de govern mesures com promoure la revitalització del centre històric, a través de la facilitació en l’obtenció de llicències i l’exempció en determinades taxes. Creiem que s’han de canviar els criteris per a atorgar les ajudes als emprenedors, ja que no s’entén de cap manera que una persona major de 30 anys, no pugui accedir a les ajudes econòmiques per sobrepassar l’edat límit. Pensem que l’únic que s’aconsegueix amb aquestes polítiques, és malbaratar l’experiència acumulada en el món laboral a l’hora d’atorgar aquestes ajudes.
Els socialistes vinarossencs, apostem pel Fòrum Vinaròs Actua com a eina de coordinació i posada en comú de les experiències d’empresaris, sindicats i teixit econòmic de la ciutat.
D’aquest Fòrum, deurien de sortir les línies bàsiques d’actuació en matèria de creació d’ocupació, i no solament seguir el camí marcat per un partit polític per molta majoria absoluta que tingui.

MESURES PER A LA DINAMITZACIÓ DE PIMES I DE L´ECONOMIA LOCAL

Apostem clarament per l’exoneració temporal de taxes i impostos i/o facilitats per la instal·lació a empreses de nova creació que generen ocupació. Per al comerç vinarossenc, creiem que s´ha de subvencionar un Pla real per a la rehabilitació i millora de qualitat, i l’adaptació tecnològica de locals comercials per aconseguir fer més atractiva i eficient, l’oferta comercial de la nostra ciutat. Totes aquestes mesures, han de ser finançades per l’Ajuntament i supervisades per un Centre del Coneixement (Vinalab), el qual ha de ser el motor empresarial de Vinaròs. Apostem per la posada en marxa del Vinalab immediatament, per la seva especial importància en la seva vessant impulsora de creació d’empreses, amb l’assessorament i acompanyament als promotors d’idees empresarials a través d’un itinerari de consolidació que contemple les següents fases:

 • Banc d’idees empresarials.
 • Disseny d’un itinerari formatiu «a mida» en tècniques I mètodes de gestió empresarial.
 • Impartició de cursos bàsics de gestió de PIMES.
 • Tutoria general o acompanyament de cada projecte.
 • Assessoria tècnica especialitzada en les àrees de gestió.
 • Redacció del Pla d’Empresa i un programa de posada en marxa.

Oferta d’equipament d’instal·lacions per al desenvolupament de les noves empreses (Viver d’empreses).