Socialistes de Vinaròs

NOU CONTRACTE DE NETEJA VIARIA

L’Ajuntament de Vinaròs, en el darrer plenari ordinari de gener, va aprovar l’adjudicació del contracte de neteja viaria dels carrers de Vinaròs a l’empresa ACCIONA Serveis Urbans, per un import anual d’1.121.091 euros, i una durada de 5 anys.

Aquesta oferta, ha estat la més puntuada de les 5 que s’han presentat per diferents empreses durant el procés de licitació del servei, després del procés de baremació que han fet els tècnics de la casa i la mesa de contractació.

Aquest nou contracte, que suposa un increment anual de 90.000 € respecte a l’anterior, comporta una sèrie de millores mediambientals i d’eficiència, com per exemple que tots els vehicles nous seran 100% sostenibles, ja que seran propulsats per energia elèctrica i gas natural. A més, es millora el servei de neteja amb aigua dels carrers de la ciutat, duplicant les hores d’aquest servei i donant servei a zones del municipi que fins ara no estaven contemplades en aquesta hidroneteja.

D’altra banda, també s’incrementa el nombre de treballadors en 8 persones més, passant de les vint-i-sis a les trenta-quatre, fet que reforçarà algunes feines de neteja que amb l’anterior contracte es quedaven curtes, com el repàs de carrers que es fa durant les tardes, la neteja en festius i també en temporada alta.

També es reforcen les tasques de neteja i control de «males herbes» als nostres barrancs, on per primera vegada s’inclou el barranc de Llanetes, i les de neteja especial per la caiguda de fulles i zones amb problemes especifiques de neteja. Així mateix s’inclou una borsa d’hores de 50.000 € per a poder dur a terme feines extres segons les necessitats que puguen sortir durant la vigència del contracte, com per exemple neteja per temporals, abocaments incontrolats, etc.

Són moltes les millores que s’han inclòs en aquest nou contracte, amb la pretensió de fer de Vinaròs una ciutat més respectuosa amb el nostre entorn, però també un servei més eficient per a tota la ciutadania.

Carmen Morellà

Regidora d’Obres i Serveis i Transició Ecològica