Socialistes de Vinaròs

Nou contracte de neteja viària dinàmic i verd. Carmen Morellà, Regidora d’obres i serveis.  

En el passat plenari del mes de juliol es va aprovar el dictamen del que serà el nou contracte de neteja viària de Vinaròs.

Es va aprovar per una amplia majoria, 19 vots a favor i 2 abstencions (Partit de Vinaròs Independent). Aquesta votació es pot deure a molts factors, però sense dubte, el voler, per part d’aquest equip de govern que tots els partits foren partícips, és un d’ells. En la comissió d’infraestructures del mes de març se’ls va facilitar el plec de prescripcions tècniques, i durant aquests 5 mesos, tant el Partit de Vinaròs Independent com el membre del grup no adscrit, han aportat les seues inquietuds.

El nou contracte de neteja viària presenta novetats importants, com la inclusió d’energia verda i aspectes mediambientals, que fins ara no s’havien mai tingut en compte. Escombradores elèctriques, silenciadors en els vehicles, bosses reciclades,… ja que creiem sense dubte, que és l’administració pública qui ha d’apostar per les noves tecnologies i millorar així per una millor habitabilitat del nostre municipi.

El servei de neteja viària ha de ser una ferramenta per a poder adaptar-se a la realitat del municipi, i per això s’ha inclòs una borsa d’hores anuals. Aquesta inclusió permetrà disposar del servei segons les necessitats imprevistes que puguin sorgir.

Es milloren serveis fins ara insuficients, com el servei de baldeig de les nostres voreres. S’especifica especialment la necessitat de programar neteges d’excrements, de gos i ocells, així com la neteja de paviments, especialment en passeig marítim o places. 

L’empresa que gestionarà aquest servei també haurà d’adquirir papereres per a canviar totes aquelles que estan malmeses. No ens podem oblidar de zones com plaça Espanya o Fora del Forat.

Ara s’inicia el període d’exposició pública, i fins el 30 d’agost es rebran les ofertes, amb els seu projectes d’explotació.

El contracte de neteja viària és un dels serveis més importants que un ajuntament presta als seus veïns. Per això, gestionar-lo amb la participació de tots els grups polítics és imprescindible. Una forma de fer política d’unió i no de voler dividir. Una mostra més que per part nostra, els socialistes, el més important és Vinaròs.

Carmen Morellà

Regidora d’obres i serveis 

PSPV-PSOE Vinaròs