Socialistes de Vinaròs

L’impacte del nostre carnaval


Quants diners deixa el Carnaval de Vinaròs a la nostra ciutat?

Segurament, aquesta pregunta, és una de les més repetides, no només entre la mateixa gent del Carnaval de Vinaròs, les comparseres i comparsers, sinó que també és una pregunta que es fa el sector comercial, turístic i de serveis (entre d’altres) durant aquests dies de festa.

Quan el juny del 2023 vam començar a caminar com a equip de govern en la nostra tercera legislatura al capdavant de l’Ajuntament, creiem (i seguim creient) en la necessitat
d’individualitzar la figura de la regidoria de Carnaval com a, primer, una manera de visualitzar la importància d’una festa que aspira ser d’interès nacional com ja ocorre en altres ciutats amb la regidoria de falles i, segon, per unificar en una mateixa persona tota la tasca de coordinació i interlocució que fins al moment es donava de manera transversal però també disseminada entre la COC i les regidories d’obres i serveis, governació, festes o turisme entre d’altres amb la duplicitat de missatges o informació creuada. Creiem i seguim creient pel bé de la festa en la fórmula un interlocutor a l’Ajuntament, un interlocutor a la COC.”

Val a dir també que, el 2021, vam fer un pas endavant reiniciant els tràmits per a complimentar l’expedient de festa d’interès turístic nacional del nostre carnaval, aprofitant el canvi de la normativa estatal. Com es poden veure, una sèrie de passos que poden semblar inconnexos entre si, però que guarden una similitud en el camí comú de professionalitzar l’organització del nostre carnaval per tal d’assumir noves fites de qualitat i interès turístic.

És per això que, abans que es materialitzara la moció de censura de PP PVI VOX que ens va desallotjar de l’Ajuntament, ja vam començar a treballar des de la regidoria de Carnaval en la possibilitat d’elaborar un estudi d’impacte econòmic, tal com portàvem plantejant en el nostre programa electoral. Una tasca que de fet, vam deixar encaminada amb l’obtenció d’informació i pressupost amb empreses especialitzades del sector per a l’elaboració d’aquest estudi i que preteníem portar endavant aquest 2024.

Disposar d’aquest estudi, és una de les fites que com a oposició constructiva, proposem que porti endavant i ara el nou equip de govern amb el nostre treball previ, ja que, pensem que allò que és bo per a Vinaròs, no ha d’entendre de colors o d’ideologies polítiques. Ja que la qüestió és sumar per l’interès de Vinaròs per damunt de tot.

El fet de disposar d’aquest estudi d’impacte econòmic, ens ajudaria per un costat a obtindre dades exactes per a presentar a administracions públiques i empreses privades a l’hora de demanar finançament públic o patrocini privat de la festa. Fet que permetria a la COC no dependre tant de l’Ajuntament i explorar altres vies de finançament privat com ja ha fet aquest any amb la realització de festes temàtiques.

Per un altre costat, també ens ajudaria a complimentar i a nodrir encara més l’expedient de festa d’interès turístic nacional amb l’aportació de dades econòmiques exactes. I per últim, però no per això menys important, amb aquest estudi disposaríem de les dades exactes d’impacte de la nostra festa en l’entramat econòmic de la nostra ciutat i comarca. Parlem de tendes especialitzades de teles i material de carnaval, distribuïdors de begudes i de menjar, empreses de serveis sanitaris i de seguretat, pirotècnia, grups de música i de xarangues, empreses de llum i so, empreses de muntatge d’infraestructura d’espectacles, empreses d’alimentació, perruqueries i barberies, ferreteries, lloguer de vehicles i camions, lloguer d’espais i naus de les comparses, modistes, bars, restaurants… per fi podríem saber realment on estem i cap on hem d’anar.

És per això que amb el llançament d’aquesta proposta, donem compliment al És per això que amb el llançament d’aquesta proposta, donem compliment al nostre programa electoral i al convenciment de que una oposició constructiva i responsable, és possible. En aquest cas, amb el Carnaval de Vinaròs. Una festa de tothom per a tothom.

Jordi Català i Marc Albella. 

Regidors del Grup Municipal Socialista