Socialistes de Vinaròs

Instruccions butlletíInstrucciones boletín

1. Registra’t introduint el teu email a la zona de subscripció
2. Si tot ha anat bé, veuràs un missatge en pantalla indicant que tot ha anat bé.
3. Consulta el teu correu, has hagut de rebre un correu amb assumpte: Info Socialistes de Vinaròs: Please Confirm Subscription. Amb un contingut com el qual de la imatge que s’adjunta a continuació. Aquest correu és simplement per confirmar que ets el teu realment el que s’ha subscrit. Doncs bé, fas clic sobre “Yes, subscriu em to this list”
4. Ara t’apareixerà una pantalla com la qual vam mostrar a continuació confirmant que el registre ha finalitzat correctament.
5. Ara ja estàs subscrit al nostre butlletí, al que podràs donar-te de baixa sempre de forma voluntària. En la part inferior dels butlletins periòdics que enviem apareixerà l’opció per donar-te de baixa, encara que esperem que no sigui així.

1. Regístrate introduciendo tu email en la zona de suscripción
2. Si todo ha ido bien, verás en pantalla un mensaje indicando que todo ha ido bien.
3. Consulta tu correo, has tenido que recibir un correo con asunto: Info Socialistes de Vinaròs: Please Confirm Subscription. Con un contenido como el que de la imagen que se adjunta a continuación. Este correo es simplemente para confirmar que eres tu realmente el que se ha suscrito.
4. Pues bien, haces clic sobre “Yes, suscribe me to this list”
5. Ahora ya estás suscrito a nuestro boletín, al que podrás darte de baja siempre de forma voluntaria. En la parte inferior de los boletines periódicos que enviemos aparecerá la opción para darte de baja, aunque esperamos que no sea así.