Socialistes de Vinaròs

Governar per a transformar (II)

El dia 12 de juliol va tindre lloc el Debat de l’Estat de la Nació. El president del Govern Pedro Sánchez va fer un discurs compromès, amb una completa agenda de transformacions socials que marca la ruta per a completar la legislatura. Va anunciar noves mesures per a protegir la classe mitjana i treballadora, la majoria social d’aquest país, assegurant un repartiment just de les càrregues per a fer possible la transformació i modernització d’Espanya. Aquestes mesures complementen les aprovades anteriorment, i juntes suposen una inversió pública de 15.000 milions d’euros l’any 2022, el major esforç econòmic realitzat per un Govern en aquest país. Algunes de les principals mesures anunciades són:

• Impost a les entitats bancàries. L’impost, excepcional i temporal, tindrà una duració de dos anys i s’estima que recaptarà entorn de 1.500 milions d’euros a l’any.

• Impost a les grans empreses elèctriques, gasistes i petrolieres. De caràcter excepcional i temporal, gravarà els beneficis extraordinaris obtinguts al 2022 i 2023. S’estima una recaptació anual de 2.000 milions d’euros.

• Gratuïtat dels abonaments de Renfe de rodalies i mitja distància, de l’1 de setembre al 31 de desembre. Per als bitllets multiviatge, la bonificació serà del 100%. Això se suma a la rebaixa del 30% per als abonaments de la resta de transport urbà i metropolità, que les comunitats autònomes poden completar fins al 50% o al 60%.

• Beca complementària de 100 euros mensuals per a tots els estudiants majors de 16 anys que ja gaudeixen d’una beca. La rebran prop d’un milió d’alumnes, de setembre a desembre. Perquè ningú abandone els seus estudis per motius econòmics.

A més, el president Sánchez va anunciar l’aprovació en breu de la Llei de mobilitat sostenible, de la Llei d’indústria i de la Llei de mecenatge. Va destacar també altres normes que formen part de l’agenda legislativa en matèria de Democràcia i drets civils com la Llei de protecció de l’informant, la Llei integral contra el tràfic i explotació d’éssers humans, la Llei contra la discriminació racial, la de secrets oficials i la que regularà els lobbies.

Les mesures anteriors complementen altres ja aprovades:

• Limitació extraordinària de l’increment dels lloguers. Per a protegir els inquilins, l’actualització del lloguer quan l’arrendatari siga un gran tenidor, hi haja o no pacte entre les parts, no podran superar el 2%. 

• Ampliació de la suspensió dels procediments de desnonament i talls d’electricitat, per a protegir les persones i llars més vulnerables.

• Ajuda de 200 euros mensuals per a rendes baixes. 

• Increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital i de pensions no contributives de jubilació i invalidesa. 

• Ajudes de 250 milions d’euros més per a fer costat a les indústries que tenen un consum elevat de gas. També s’amplien les línies d’ajudes directes a noves activitats econòmiques. 

• El Govern es compromet amb la sostenibilitat del sector del transport de mercaderies per carretera, estratègic per al proveïment de la població i l’activitat econòmica del país. 

• S’estén la protecció a les nostres empreses i autònoms prorrogant tres mesos més els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït per a sectors especialment afectats per la conjuntura econòmica actual.

Aquestes mesures suposen una ampliació de l’agenda d’esquerres i progressista del Govern. Com va dir el President, “Anirem per totes per a protegir els nostres ciutadans, a la nostra indústria i a les nostres empreses”.

Sefa Miralles. Executiva PSPV-PSOE Vinaròs