Socialistes de Vinaròs

Els Socialistes de Vinaròs aconseguim que es reprenguen els pasos per protegir els Cossis com a zona verda


En el plenari d’ahir dimarts 26 de març, en el punt que tractava les diferents modificacions de normatives i ordenances emmarcades dintre del Pla Anual Normatiu, es va portar a votació una que afecta concretament a l’àmbit dels Cossis, que actualment és una zona amb possibilitats de ser urbanitzada fins a 3 altures i en primera línia de mar. En concret, el regidor Juan José Borràs, assenyalava que “la modificació puntual del PGOU núm 43, ve a demostrar que el Grup Municipal Socialista ha fet bé els deures a l’hora de denunciar públicament en roda de premsa el passat 25 de gener, la passivitat de l’equip de govern actual que pretenia obrir la porta a deixar construir en una de les poques zones verges litorals del municipi

El regidor Borràs explicava que “de no haver sigut per la nostra roda de premsa denunciant la situació que s’obria davant l’immobilisme del nou equip de govern, avui no ens trobaríem en la tessitura d’iniciar l’aprovació d’una sèrie de modificacions d’ordenances i normatives en la que, en concret, es troba aquesta”. Borràs recordava que “només pocs dies després de la nostra roda de premsa, el nou equip de govern signava la proposta per a la redacció a través d’un equip d’arquitectes per a la redacció d’aquesta proposta de modificació. Fet que demostra que no van tindre altra opció per la nostra denúncia pública”.

El regidor socialista, recordava també que “durant la legislatura passada, nosaltres com a equip de govern ja vam començar a donar els passos necessaris per a arribar a aquest punt amb la paralització provisional de llicències i la redacció de diversos informes pels serveis tècnics municipals per tal de valorar totes les opcions sobre la taula i estudiar quina era la més encertada per tal de protegir aquesta zona litoral” Per últim, afegia que “nosaltres seguirem amb la nostra tasca de fiscalització per tal de sumar en positiu al municipi i a la ciutadania de Vinaròs