Socialistes de Vinaròs

Els sectors agrícola i ramader davant el conflicte bèl·lic a Ucraïna

La invasió d’Ucraïna per part de Rússia està afectant als productors agraris europeus i espanyols i suposa una amenaça greu de pertorbació del mercat com aconseqüència de l’augment significatiu dels costos de producció i de les alteracions dels fluxos comercials.

Les conseqüències més preocupants d’aquest conflicte són les dificultats en el transport de mercaderies i la mancança d’oferta de cereals a escala mundial. Tot això ha provocat una pujada delpreu dels pinsos i dels fertilitzants, que se suma a l’alt cost de l’energia.

Els costos dels inputs han augmentat fins a nivells insostenibles i molts productes no  troben la seua sortida normal en el mercat. És per això que la Comissió Europea, a instància del Regne d’Espanya i d’altres Estats membres, ha considerat fonamental posar ajudes a disposició dels productors agraris.

D’aquestes ajudes, al nostre Estat li corresponenmés de 64 milions d’euros que, sumats als gairebé 129 milions suplementaris que aporta Espanya amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, fan que la dotació total per als productors agraris siga demés de 193 milions d’euros. És de destacar que l’aportació espanyola assoleix el màxim permès pel Reglament europeu (un 200%).

A Espanya l’ajuda s’ha destinat als productors decarn de boví, oví i caprí, pollastre i conill i, en l’àmbit agrícola, als productors de cítrics. És una ajuda directa al productor primari que en cap cas es desviarà a altres agents de la cadena comercial.

Tots aquests sectors tenen dificultats per a traslladar l’increment de costos. Els seus marges estangreument compromesos, posant en perill el teixit productiu en les zones rurals del nostre país. A més, els sectors boví, oví i caprí, extensius, són mediambientalment sostenibles i afavoreixen la biodiversitat.

Quant als productors de cítrics, s’han vist molt afectats per la pujada de preus de l’energia i dels fertilitzants per ser un cultiu intensiu. El conflictetambé ha provocat el desviament de la producció de tercers països, que normalment exportaven a Rússia, Ucraïna i Bielorússia, cap al mercat comunitari, pressionant a la baixa els preus.

A la Comunitat Valenciana aquestes ajudes s’han tramitat de manera ràpida i administrativament simplificada per tal dagilitzar el cobrament per part dels productors agraris.

Una vegada més es posa de manifest la gran importància de la coordinació de l’eix Unió Europea, Estat Espanyol i Comunitat Valenciana per a fer front als grans reptes econòmics, socials i mediambientals del nostre territori.

Maria Miralles, secretària d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, PSPV-PSOE Vinaròs