Socialistes de Vinaròs

El PSPV-Vinaròs detecta un error econòmic de 107.624 €

waterEl PSPV-Vinaròs detecta un error econòmic de 107.624 € que força als socialistes a exigir la retirada del punt nº 4 del plenari.

L’error econòmic en el pressupost encaria l’obra d’adequació de la infraestructura d’Aigua Potable de les urbanitzacions situades a l’ermita de Vinaròs que deu dur a terme una empresa privada.

Durant  aquesta  passada  sessió  del  ple  ordinari  celebrat  ahir  mateix,  el PSPV-Vinaròs es va veure obligat a forçar la retirada de l’ordre del dia del punt nº4 que feia referencia al projecte de l’obra d’adequació de la infraestructura d’Aigua Potable de les urbanitzacions situades a l’ermita de Vinaròs.


Des del Grup Socialista de Vinaròs vam considerar el motiu el suficientment greu per a exigir la retirada del punt de l’ordre del dia, després d’estudiar amb deteniment l’expedient d’aquesta obra. La comprovació de l’existència d’una errada de càlcul en el pressupost de l’obra que afavoria a l’empresa adjudicatària en 107.624 € tant en l’informe de l’Interventor municipal com en l’informe dels tècnics, van conduir als socialistes a intervenir per tal de protegir els interessos econòmics dels vinarossencs.

Des  del  PSPV-Vinaròs, han  volgut  remarcar  la  feina  d’oposició  que  estan portant a terme d’una manera seriosa i responsable, per tal de fiscalitzar totes les accions de govern portades a terme pel Partit Popular de Vinaròs.