Socialistes de Vinaròs

DESMUNTANT “FAKES” SOBRE LA LOMLOE (I). Angela Caballer , Secretària d’Educació .

Sé que per a l’elaboració d’aquesta llei s’han consultat i han participat experts en l’àmbit de l’educació, però em queda el dubte si han consultat amb nosaltres, els docents que estem en actiu, els que portem aquestes lleis a les aules. De moment em conformaré amb analitzar-la per a entendre-la tots un poc millor. 

Són molts els arguments contradictoris que ha anat escampant l’oposició, la qual cosa fa que sigui encara més interessant la seva lectura, perquè com diuen, quan no els pareix bé, deu ser que és bo. 

Quan escoltes que s’ha modificat una llei, molts cops la gent pensa: si ja funcionava bé, per a què?. Doncs bé, la llei d’educació que es vol modificar és la LOMCE, col·loquialment coneguda com la llei WERT, la qual al mateix temps va modificar uns objectius que establia la LOE d’acord amb els objectius europeus i amb la recent Agenda 2030 de la UNESCO en allò relatiu a l’educació. A causa d’això es fa necessària aquesta modificació, a més de l’actualització de la LOE. 

Desprès de la lectura he trobat punts molt interessants des del punt de vista docent, però com seria molt extens poder explicar-los tots, em centraré en els que han portat més polèmica, tot i que penso que igualment tindrem per a més d’una setmana. 

Un dels punts que més polèmica està donant és la desaparició del castellà, a les Comunitats Autònomes que tenim una segona llengua. Cosa que ens fa més rics, ja d’origen som bilingües. Doncs bé, si mirem la LOMLOE, en cap lloc diu que no hi haurà docència de l’espanyol. Concretament, en el TÍTOL I, CAPITOL II d’educació primària, CAPITOL III d’educació secundaria i CAPITOL IV de batxillerat, i concretament als articles 17, 23 i 33 respectivament on s’estableixen els objectius de cada etapa educativa, en trobem un que ens diu: “Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i, si la hi hagués la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma i desenvolupar les activitats de lectura” ampliant el continguts d’aquest objectiu quan més elevat és el nivell educatiu. A més a més, en la Disposició trigèsima octava – Llengua castellana, llengües cooficials i llengües que tenen protecció legal en el punt dos diu: “2. En finalitzar l’educació bàsica, tots els alumnes hauran d’assolir el domini ple i equivalent en la llengua castellana i, en el seu cas, en la llengua cooficial corresponent”.

Com es pot veure no desapareix cap llengua, sinó que li dóna la mateixa importància a les dues llengües. A més a més, si fes el que molts diuen s’incompliria la Constitució, cosa que els socialistes no volem. 

Tal i com he dit, això dóna per a molt i ja m’estic estenent massa, així que deixo per a la propera setmana l’anàlisi del tema de les concertades i la suposada desaparició dels centres d’educació especial. 

Angela Caballer 

Secretària d’Educació 

PSPV-PSOE Vinaròs