Socialistes de Vinaròs

Declaració de Béns i Activitats de Guillem Alsina 2011-2015Declaracion de Bienes y Actividades de Guillem Alsina 2011-2015

Béns i Activitats de l'any 2011
Béns i Activitats de l’any 2011

Aquesta declaració de béns i activitats de l’any 2011, es va realitzar només entrar a l’ajuntament de Vinaròs com a regidor del grup municipal socialista a l’ajuntament de Vinaròs. Guillem Alsina, no disposava en aquell moment de cap pis, propietat o inmoble al seu nom. Els seus passius (crèdits) eren els que figuren en el recuadre anterior. L’import per les seves activitats (salaris i rentes) són els que figuren en el recuadre anterior.

Béns i Activitats de l'any 2015
Béns i Activitats de l’any 2015

Aquesta declaració de béns i serveis del 2015, és la realitzada amb motiu de la seva candidatura a l’alcaldia de Vinaròs. Guillem Alsina segueix sense tindre cap propietat, pis o inmoble al seu nom. En aquesta declaració, l’import pels seus béns disminueix i només es reflexa el de un vehicle de la seva propietat. L’import dels passius (crèdits) també disminueix, ja que actualment encara està sent amortitzat. La seva declaració d’activitats (salaris) reflexa l’import com a regidor de l’ajuntament (5400€ anuals) així com la prestació d’atur pel SERVEF (1050€ anuals) i E.T.T (146,29€ anuals)

 

 

 

Béns i Activitats de l'any 2011
Béns i Activitats de l’any 2011

Aquesta declaració de béns i activitats de l’any 2011 es va realitzar només entrar a l’ajuntament de Vinaròs com a regidor del grup municipal socialista a l’ajuntament de Vinaròs. Guillem Alsina no disposava en aquell moment de cap pis, propietat o inmoble al seu nom. Els seus passius (crèdits) eren els que figuren en el recuadre anterior. L’import per les seves activitats (salaris i rentes) són els que figuren en el recuadre anterior.

Béns i Activitats de l'any 2015
Béns i Activitats de l’any 2015

Aquesta declaració de béns i serveis del 2015, és la realitzada amb motiu de la seva candidatura a l’alcaldia de Vinaròs. En aquesta declaració, l’import pels seus béns disminueix i només es reflexa el de un vehicle de la seva propietat. L’import dels passius (crèdits) també disminueix, ja que actualment encara està sent amortitzat. La seva declaració d’activitats (salaris) reflexa l’import com a regidor de l’ajuntament (5400€ anuals) així com la prestació d’atur pel SERVEF (1050€ anuals)