Socialistes de Vinaròs

Crónica: Les ONG’sCrónica: Les ONG’s

ongLes ONG´s son el motor de suport social davant l’actual situació de crisi i de desmantellament de l’Estat de benestar al que està abocant al nostre país les polítiques desenvolupades pel PP, i com a tal, han de ser reforçades pel compromís polític en defensa del voluntariat i el seu important paper per sortir d’aquesta situació, i evitar que molts ciutadans i ciutadanes en situació de vulnerabilitat quedin definitivament exclosos i apartats de l’accés als serveis socials bàsics.

ongLes ONG´s son el motor de suport social davant l’actual situació de crisi i de desmantellament de l’Estat de benestar al que està abocant al nostre país les polítiques desenvolupades pel PP, i com a tal, han de ser reforçades pel compromís polític en defensa del voluntariat i el seu important paper per sortir d’aquesta situació, i evitar que molts ciutadans i ciutadanes en situació de vulnerabilitat quedin definitivament exclosos i apartats de l’accés als serveis socials bàsics.

La dràstica reducció, quan no eliminació dels recursos destinats a finançar els programes desenvolupats per organitzacions socials de tot tipus, o la reducció als pressupostos del 2012 del 50% dels recursos pressupostats pel Pla Estatal del Voluntariat (de 150 mil a 75 mil euros), són una clara demostració de la falta de voluntat política d’aquest govern per reconèixer i recolzar el treball desenvolupat pel voluntariat al nostre país.

Els socialistes, ens hem sumat a les múltiples veus que des de les organitzacions representatives del Tercer Sector, s’alcen per denunciar la situació insostenible en la qual es troben les organitzacions socials i de voluntariat del nostre país, que alerten que de no posar els mitjans necessaris, entre un 40 i un 50 per cent d’elles pot desaparèixer en els propers anys.      Per intentar pal·liar aquesta situació, el PSOE va presentar una PNL al Congrés del Diputats sol·licitant al Govern de Mariano Rajoy que inclogui al Tercer Sector en els seus plans de pagament a proveïdors, en veure’s aquestes excloses de totes les iniciatives impulsades fins ara. Les organitzacions del Tercer Sector xifren en més de 600 milions d’euros els recursos pendents de rebre per aquestes organitzacions.

En aquest mateix sentit, el PSOE ha proposat al Congrés que s’ampliï del 0,7 a l’1 el percentatge de l’IRPF destinat a finançar activitats d’interès social, que eviti la desaparició del teixit associatiu i de voluntariat del nostre país, reforçant el seu paper en l’atenció, assistència i suport a els qui més sofreixen i pateixen la crisi, així com reiterar la nostra proposta d’elaboració d’una Llei específica per al Tercer Sector que els confereixi un marc jurídic propi i estable i els atorgui una major visibilitat i reconeixement.

La dràstica reducció, quan no eliminació dels recursos destinats a finançar els programes desenvolupats per organitzacions socials de tot tipus, o la reducció als pressupostos del 2012 del 50% dels recursos pressupostats pel Pla Estatal del Voluntariat (de 150 mil a 75 mil euros), són una clara demostració de la falta de voluntat política d’aquest govern per reconèixer i recolzar el treball desenvolupat pel voluntariat al nostre país.

Els socialistes, ens hem sumat a les múltiples veus que des de les organitzacions representatives del Tercer Sector, s’alcen per denunciar la situació insostenible en la qual es troben les organitzacions socials i de voluntariat del nostre país, que alerten que de no posar els mitjans necessaris, entre un 40 i un 50 per cent d’elles pot desaparèixer en els propers anys. Per intentar pal·liar aquesta situació, el PSOE va presentar una PNL al Congrés del Diputats sol·licitant al Govern de Mariano Rajoy que inclogui al Tercer Sector en els seus plans de pagament a proveïdors, en veure’s aquestes excloses de totes les iniciatives impulsades fins ara. Les organitzacions del Tercer Sector xifren en més de 600 milions d’euros els recursos pendents de rebre per aquestes organitzacions.

En aquest mateix sentit, el PSOE ha proposat al Congrés que s’ampliï del 0,7 a l’1 el percentatge de l’IRPF destinat a finançar activitats d’interès social, que eviti la desaparició del teixit associatiu i de voluntariat del nostre país, reforçant el seu paper en l’atenció, assistència i suport a els qui més sofreixen i pateixen la crisi, així com reiterar la nostra proposta d’elaboració d’una Llei específica per al Tercer Sector que els confereixi un marc jurídic propi i estable i els atorgui una major visibilitat i reconeixement.