Socialistes de Vinaròs

Article Diariet: Relleu històric dels Socialistes de VinaròsArtículo Diariet: Relevo Histórico de los Socialistas de Vinaròs

Memebres de la nova candidatura municipal
Membres de la nova candidatura municipal

La llista, completament paritària i cremallera, que a més incorpora 10 nous rostres, i que ha sigut aprovada amb un 96,7%, confirma la renovació de l’agrupació socialista amb el canvi generacional més important de la història democràtica de la nostra agrupació a Vinaròs amb una mitja de 33 anys en els 11 primers llocs, amb presència de 5 membres de Joves Socialistes. 

La llista, que inclou 10 nous rostres, destaca en els 11 primers llocs per la seva mitjana d’edat, de 33 anys, i que està formada per les següents persones:

 

1- Guillem Alsina. 34 anys:

Tècnic Superior en Gestió Mediambiental i Tècnic Superior en Regulació i Control Automàtics

 

2- Maria Cano. 23 anys: (Membre Joves Socialistes)

Graduada en ADE (Administració i direcció d’empreses) i administrativa en empresa privada.

 

3- Marc Albella. 23 anys (Secretari General Joves Socialistes)

Tècnic Superior en Integració Social i Estudis Superiors en Interpretació i Art Dramàtic

 

4- Begoña López. 41 anys

Empresària en el sector de l’hostaleria.

 

5- Fernando Juan Boix. 47 anys

Llicenciat en Biologia i Geologia. Professor d’educació secundària.

 

6- Ana Rosa Escuín. 42 anys

Empresària en el sector de les arts gràfiques.

 

7- Luís Sanchez. 37 anys

Treballador en el sector del moble.

 

8- Josefa Miralles. 54 anys

Llicenciada en Física i Química. Professora d’educació secundària.

 

9- Eduardo Barberà. 37 anys

Tècnic de control en empresa privada.

 

10- Estefania Mallén. 24 anys (Membre Joves Socialistes)

Grau en dret.

 

11- Oscar Català. 20 anys (Membre Joves Socialistes)

Grau en història i patrimoni.

 

12- Georgina López

13- Sebastian Palacios

14- Amalia Cabos

15- Jordi Martí

16- Luisa Falcó

17- Pepe Fort

18- Angela Caballer

19- Enrique Miralles

20- Vicenta Bengochea

21- Jordi Romeu

 

Suplents:

 

22- Tonica Quixal

23- Sebastian Brau

24- Fina Cartoixa

Memebres de la nova candidatura municipal
Membres de la nova candidatura municipal

La llista, completament paritària i cremallera, que a més incorpora 10 nous rostres, i que ha sigut aprovada amb un 96,7%, confirma la renovació de l’agrupació socialista amb el canvi generacional més important de la història democràtica de la nostra agrupació a Vinaròs amb una mitja de 33 anys en els 11 primers llocs, amb presència de 5 membres de Joves Socialistes. 

La llista, que inclou 10 nous rostres, destaca en els 11 primers llocs per la seva mitjana d’edat, de 33 anys, i que està formada per les següents persones: 

1- Guillem Alsina. 34 anys:

Tècnic Superior en Gestió Mediambiental i Tècnic Superior en Regulació i Control Automàtics

 

2- Maria Cano. 23 anys: (Membre Joves Socialistes)

Graduada en ADE (Administració i direcció d’empreses) i administrativa en empresa privada.

 

3- Marc Albella. 23 anys (Secretari General Joves Socialistes)

Tècnic Superior en Integració Social i Estudis Superiors en Interpretació i Art Dramàtic

 

4- Begoña López. 41 anys

Empresària en el sector de l’hostaleria.

 

5- Fernando Juan Boix. 47 anys

Llicenciat en Biologia i Geologia. Professor d’educació secundària.

 

6- Ana Rosa Escuín. 42 anys

Empresària en el sector de les arts gràfiques.

 

7- Luís Sanchez. 37 anys

Treballador en el sector del moble.

 

8- Josefa Miralles. 54 anys

Llicenciada en Física i Química. Professora d’educació secundària.

 

9- Eduardo Barberà. 37 anys

Tècnic de control en empresa privada.

 

10- Estefania Mallén. 24 anys (Membre Joves Socialistes)

Grau en dret.

 

11- Oscar Català. 20 anys (Membre Joves Socialistes)

Grau en història i patrimoni.

 

12- Georgina López

13- Sebastian Palacios

14- Amalia Cabos

15- Jordi Martí

16- Luisa Falcó

17- Pepe Fort

18- Angela Caballer

19- Enrique Miralles

20- Vicenta Bengochea

21- Jordi Romeu

 

Suplents:

 

22- Tonica Quixal

23- Sebastian Brau

24- Fina Cartoixa