Socialistes de Vinaròs

Aprovats els pressupostos del 2020. Fernando Juan, Regidor de Governació i Recursos Humans..

Divendres dia 7 de febrer. Ple extraordinari dels pressupostos. Els diferents grups polítics van debatre, en torns de 10, 5 i 5 minuts, uns comptes on hi figuren, com tots els anys, les previsions de ingressos i despeses del nostre ajuntament, el ajuntament de Vinaròs. Unes previsions que han estat discutides pels membres del equip de govern, del Partit Socialista i de Totes i tots som Vinaròs, i on s’ha intentat recollir algunes de les demandes de altres partits del consistori, demandes fetes, no per tots els altres partits, només per alguns. I tot i que se’ls va convidar a la participació amb propostes des del 2 de octubre. (tothom treballa per Vinaròs, es clar). Unes previsions de despesa on s’ha intentat quadrar allò que es vol fer amb el que es pot fer, en funció al nivell d’ingressos, sense que per part de l’equip de govern hagi augment de recaptació fiscal via augment d’impostos locals. Unes previsions de despesa on no ens ha quedat més remei que deixar per a propers anys determinades inversions, tot i que la legislatura dura quatre anys i aquests son els primers pressupostos de l’actual legislatura. Uns pressupostos on s’inclouen unes inversions que principalment venen de fora, de la Generalitat, però que s’han de comptabilitzar, com per exemple la més prioritària per nosaltres, la construcció del CEIP Jaume I. On també es té en compte l’esforç en polítiques d’ocupació, i on no s’ha volgut reduir la inversió en partides que considerem urgents, com un nou local per a l’OIAC, i que contempla la necessària modernització de l’administració pública local, per a millorar i optimitzar el servei als ciutadans, procés que serà lent i costós, però molt necessari en el treball d’adaptació als nous temps i les noves legislacions. Augment de burocràcia, garantista, però alhora més eficaç i eficient. On la despesa social es clara, no tota la que voldríem però sí suficient, i on tenim molt en compte tant el manteniment de infraestructures com una nova partida, dotada amb 500.000 euros, per a fer front a tot allò que es pugui malmetre en situacions climàtiques adverses que tant estem patint, i possiblement, patirem, en els temps que venen.

Pressupost, paraula a la que se li donen diferents significats. Per a uns, eina fixa e immutable, d’obligat acompliment, per a altres, eina molt important però adaptable a canvis que cada cop son més ràpids e impredictibles, per tant pressupostos que han d’admetre dinamisme, ja que, al cap i a la fi, son eina de gestió de recursos de la població per al bon funcionament de la població, en quant a gestió de bens e infraestructures, administració, manteniment, reparació, neteja, seguretat, i tot allò que fa falta en una població. L’administració d’aquest recursos es pot fer de diverses maneres, i els diferents partits polítics tenen diferents prioritats, totes lloables. Aquests son els nostres pressupostos, els del Partit Socialista i els de Totes i Tots som Vinaròs. Perquè, senzillament, la gent, amb els seus vots, va decidir que fóssim nosaltres els que prenguéssim la responsabilitat de fer-los. I punt.

Fernando Juan
PSPV-PSOE Vinaròs.