Socialistes de Vinaròs

Allò que no es veu, és també important. Fernando Juan, Regidor de RRHH i Indústria.

Amb aquest títol volem donar tota la importància que tenen les obres que l’Ajuntament de Vinaròs està realitzant actualment. I no són altres que les necessàries obres de canalització de pluvials per a evitar inundacions al centre de la nostra ciutat.

Les passades tempestes Glòria i Filomena, juntament amb les anteriors i les que previsiblement vindran més prompte que tard, no només causen impactes a la costa i al terme. També al nucli urbà de la població. En particular, molt conegudes, desgraciadament, són les inundacions a la plaça Sant Valent i les riuades del carrer Sant Pasqual, més conegut com el carrer del Barranc, on es concentren totes les aigües que procedeixen de l’antiga N-340.

A la fi de minvar l’acumulació d’aquestes aigües de pluja en aquests llocs, la passada legislatura ja es va iniciar la connexió de pluvials que recullen l’aigua de pluja del Camí Fondo, amb la canonada principal que recorre el subsol de l’avinguda Llibertat i de l’avinguda Leopoldo Querol, i que desemboca al riu. Ara continuem amb la realització de la connexió de pluvials de l’avinguda Auxiliadora, obra amb un pressupost de 104.000 euros, que disminuirà el cabal d’aigües que baixen pel carrer de La Verge fins a la plaça Tres Reis i carrer Sant Pasqual.

També han començat les obres a extramurs, per a evitar les inundacions que es produeixen al túnel que creua la l’antiga N-340 i que porta al cementeri, amb un cost de 45.000 euros.

A finals d’estiu s’iniciaran les obres de connexió de pluvials de l’avinguda Barcelona amb l’avinguda Llibertat, i només restarà la connexió del carrer Pilar amb l’avinguda Llibertat.

Objectiu: completar una xarxa de pluvials que evite que el nucli urbà pugue inundar-se cada cop que hi hagen grans pluges.  

Obres necessàries, fetes com a previsió d’emergències climàtiques, que generen un trasbals en la circulació mentre s’executen, però que desprès no es veuen, per estar soterrades.  Obres que es van finançant amb plans de la Diputació i de la Generalitat, que impliquen prèviament estudis, converses i gestions amb les diferents administracions. Els socialistes vinarossencs ens movem, planifiquem i actuem. Ho tenim molt clar. No només allò que es veu. Sobretot allò que necessitem.

Fernando Juan

Regidor de RRHH i Indústria